Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Camera Bình Dương

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220W-AE3 14.450.000 VNĐ 24 thang
2 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A220IW-DE 21.750.000 VNĐ 24 thang
3 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-I 12.140.000 VNĐ 24 thang
4 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2155FWD-I 4.880.000 VNĐ 24 thang
5 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2125FHWD-I 4.910.000 VNĐ 24 thang
6 Camera IP Dome hồng ngoại 8 Megapixel HIKVISION DS-2CD2385FWD-I 7.640.000 VNĐ 24 thang
7 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2325FHWD-I 4.880.000 VNĐ 24 thang
8 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.660.000 VNĐ 24 thang
9 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1301-I 1.360.000 VNĐ 24 thang
10 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2620F-IZ 6.480.000 VNĐ 24 thang
11 Camera IP HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2620F-I 5.450.000 VNĐ 24 thang
12 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2055FWD-I 4.770.000 VNĐ 24 thang
13 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2042WD-I 4.300.000 VNĐ 24 thang
14 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2020F-I 2.660.000 VNĐ 24 thang
15 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T85FWD-I8 Liên hệ 24 thang
16 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T55FWD-I8 6.270.000 VNĐ 24 thang
17 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 5.580.000 VNĐ 24 thang
18 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T25FHWD-I8 5.590.000 VNĐ 24 thang
19 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8 4.800.000 VNĐ 24 thang
20 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1201-I5 1.790.000 VNĐ 24 thang
21 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1201-I3 Liên hệ 24 thang
22 Camera IP mini Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-IWS Liên hệ 24 thang
23 Camera IP mini Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-IW Liên hệ 24 thang
24 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2F42FWD-IWS Liên hệ 24 thang
25 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS Liên hệ 24 thang
26 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-IWS Liên hệ 24 tháng
27 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2020F-IW Liên hệ 24 thang
28 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-DN2003iA 3.108.000 VNĐ 24 tháng
29 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2003iAN 2.328.000 VNĐ 24 tháng
30 Camera IP 2.0 Megapixel KBVISION KX-CF2003N3-B 2.148.000 VNĐ 24 tháng
31 Camera IP Full Color hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-CF4003N3 2.268.000 VNĐ 24 tháng
32 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-CF2003N3 2.148.000 VNĐ 24 tháng
33 Camera IP hồng ngoại nhận diện khuôn mặt 4.0 Megapixel KBVISION KX-CAi4203N-B 291.000 VNĐ 24 tháng
34 Camera IP hồng ngoại nhận diện khuôn mặt 2.0 Megapixel KBVISION KX-CAi2203N-B 2.652.000 VNĐ 24 tháng
35 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-C2003N3-B (6mm) 1.572.000 VNĐ 24 tháng
36 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-C2003N3-B (3.6mm) 1.752.000 VNĐ 24 tháng
37 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL 2.604.000 VNĐ 24 Tháng
38 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-CAi4203N-A 2.916.000 VNĐ 24 tháng
39 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-CAi2203N-A 2.652.000 VNĐ 24 tháng
40 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T26G2-4I 2.508.000 VNĐ 24 Tháng
41 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-C2003N2 1.572.000 VNĐ 24 tháng
42 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-CN23LB 2.148.000 VNĐ 24 tháng
43 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-CN2003 1.968.000 VNĐ 24 tháng
44 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-DN20VB 3.888.000 VNĐ 24 tháng
45 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T26G2-2I 2.400.000 VNĐ 24 Tháng
46 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-DN2005 3.816.000 VNĐ 24 tháng
47 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-D2005N2 3.048.000 VNĐ 24 tháng
48 Camera IP Full Color hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-AF2111N2 1.428.000 VNĐ 24 tháng
49 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KX-A3111N2 948.000 VNĐ 24 tháng
50 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2111N2 840.000 VNĐ 24 tháng
51 Camera IP 4.0 Megapixel KBVISION KX-CF4001N3-A 2.064.000 VNĐ 24 tháng
52 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL 6.348.000 VNĐ 24 Tháng
53 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL 5.280.000 VNĐ 24 Tháng
54 Camera IP 4.0 Megapixel KBVISION KX-CF4001N3 2.064.000 VNĐ 24 tháng
55 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-CF2001N3-A 1.644.000 VNĐ 24 tháng
56 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2626G2-IZSU/SL 4.908.000 VNĐ 24 Tháng
57 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-CN80B 3.696.000 VNĐ 24 tháng
58 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8~32 mm) Liên hệ 24 Tháng
59 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KX-C8001N 2.304.000 VNĐ 24 tháng
60 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (2.8~12 mm) Liên hệ 24 Tháng
61 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KX-D8001N 2.304.000 VNĐ 24 tháng
62 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KR-CN40B 2.424.000 VNĐ 24 tháng
63 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY (2.8~12 mm) Liên hệ 24 Tháng
64 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7046G0/EP-IHSY (11~40 mm) Liên hệ 24 Tháng
65 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-CN4001 2.424.000 VNĐ 24 tháng
66 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-Y4001SN3 1.752.000 VNĐ 24 tháng
67 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7046G0/EP-IHSY (3.8-16 mm) Liên hệ 24 Tháng
68 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-C4011SN3 1.488.000 VNĐ 24 tháng
69 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-CN20B 1.788.000 VNĐ 24 tháng
70 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-CN2001 1.716.000 VNĐ 24 tháng
71 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-Y2001SN3 1.344.000 VNĐ 24 tháng
72 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7026G0/EP-IHSY (11-40 mm) Liên hệ 24 Tháng
73 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-C2011SN3 1.164.000 VNĐ 24 tháng
74 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2011TN3 888.000 VNĐ 24 tháng
75 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-A4111N2 1.188.000 VNĐ 24 tháng
76 Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7026G0/EP-IHSY (3.8-16 mm) Liên hệ 24 Tháng
77 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-Y2001TN3 1.248.000 VNĐ 24 tháng
78 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2011TN3 880.000 VNĐ 24 tháng
79 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-K2001N2 768.000 VNĐ 24 tháng
80 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixesl KBVISION KN-2003WN.PIR 1.160.000 VNĐ 24 tháng
81 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-2011WN 940.000 VNĐ 24 tháng
82 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-4001WN 1.160.000 VNĐ 24 tháng
83 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-2001WN 880.000 VNĐ 24 tháng
84 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1301WN 860.000 VNĐ 24 tháng
85 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-4002WNv 1.060.000 VNĐ 24 tháng
86 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-2002WN 860.000 VNĐ 24 tháng
87 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-H22PW 1.160.000 VNĐ 24 tháng
88 Camera IP nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32mm) 17.220.000 VNĐ 24 Tháng
89 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KN-H23W 940.000 VNĐ 24 tháng
90 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-H21PW 640.000 VNĐ 24 tháng
91 Camera IP nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (2.8-12mm) 15.780.000 VNĐ 24 Tháng
92 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-H21W 580.000 VNĐ 24 tháng
93 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KBONE KN-H20W 540.000 VNĐ 24 tháng
94 Camera nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (11-40 mm) 20.100.000 VNĐ 24 Tháng
95 Camera IP chống ăn mòn 2.0 Megapixel DAHUA SD60230U-HNI-SL Liên hệ 24 tháng
96 Camera nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16 mm) 17.664.000 VNĐ 24 Tháng
97 Camera nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-I (11-40 mm) 18.120.000 VNĐ 24 Tháng
98 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6CE225U-HNI 10.080.000 VNĐ 24 tháng
99 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD49425XB-HNR 10.080.000 VNĐ 24 tháng
100 Camera nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-I (3.8-16 mm) 15.324.000 VNĐ 24 Tháng
101 Camera IP Fisheye hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-EW4431P-ASW 2.292.000 VNĐ 24 tháng
102 Camera IP ngụy trang kết nối mạng 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-30 7.668.000 VNĐ 24 Tháng
103 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-EW5531P-AS 4.176.000 VNĐ 24 tháng
104 Camera IP Fisheye 5.0 Megapixel DAHUA IPC-EB5531P 3.276.000 VNĐ 24 tháng
105 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 2.196.000 VNĐ 24 tháng
106 Camera IP ngụy trang kết nối mạng 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-20 7.668.000 VNĐ 24 Tháng
107 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M 1.536.000 VNĐ 24 Tháng
108 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2 Liên hệ 24 Tháng
109 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3441RP-ZAS Liên hệ 24 Tháng
110 Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-10 (8m cable) 8.292.000 VNĐ 24 tháng
111 Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-10 (2m cable) 7.668.000 VNĐ 24 tháng
112 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3441EP-AS Liên hệ 24 Tháng
113 Camera IP ngụy trang 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D11G0-D/NF 2.016.000 VNĐ 24 tháng
114 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3441EP-S 2.028.000 VNĐ 24 Tháng
115 Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D21G0-D/NF 2.316.000 VNĐ 24 tháng
116 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2531EP-S-S2 1.860.000 VNĐ 24 Tháng
117 Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D21G0/M-D/NF 2.316.000 VNĐ 24 tháng
118 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL 2.532.000 VNĐ 24 tháng
119 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2431EP-S-S2 13.560.000 VNĐ 24 Tháng
120 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3241EP-S 1.536.000 VNĐ 24 Tháng
121 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2026G2-IU/SL 2.388.000 VNĐ 24 tháng
122 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD5A26G1-IZHS (8~32mm) Liên hệ 24 tháng
123 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2231EP-S-S2 1.308.000 VNĐ 24 Tháng
124 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD5A26G1-IZS (8~32mm) Liên hệ 24 tháng
125 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2230EP-S-S2 1.176.000 VNĐ 24 Tháng
126 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD5A26G1-IZHS (2.8~12mm) Liên hệ 24 tháng
127 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD5A26G1-IZS (2.8~12mm) Liên hệ 24 tháng
128 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3241RP-ZAS Liên hệ 24 Tháng
129 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3241EP-AS 1.716.000 VNĐ 24 Tháng
130 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 2.112.000 VNĐ 24 Tháng
131 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW4239RP-ASE 3.012.000 VNĐ 24 Tháng
132 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2625FHWD-IZ 5.184.000 VNĐ 24 tháng
133 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW5231EP-ZE Liên hệ 24 Tháng
134 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW4431EP-ASE Liên hệ 24 Tháng
135 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2625FHWD-IZS 5.304.000 VNĐ 24 tháng
136 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW1431EP-S4 1.164.000 VNĐ 24 Tháng
137 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2683G1-IZS 5.316.000 VNĐ 24 tháng
138 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1430EP-S3 1.164.000 VNĐ 24 Tháng
139 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1831RP-S Liên hệ 24 Tháng
140 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DS2431RDIP-S2 1.128.000 VNĐ 24 Tháng
141 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DS2431RDIP-S2 1.128.000 VNĐ 24 Tháng
142 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2683G1-IZ 5.172.000 VNĐ 24 tháng
143 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2663G1-IZS 4.332.000 VNĐ 24 tháng
144 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2663G1-IZ 4.476.000 VNĐ 24 tháng
145 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DS2230RDIP-S2 876.000 VNĐ 24 Tháng
146 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G1-IZS 4.416.000 VNĐ 24 tháng
147 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED 2.196.000 VNĐ 24 Tháng
148 Camera IP Dome 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 1.632.000 VNĐ 24 Tháng
149 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 1.536.000 VNĐ 24 Tháng
150 Camera IP Dome 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW5442TMP-AS-LED Liên hệ 24 Tháng
151 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW5241TMP-AS-LED Liên hệ 24 Tháng
152 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G1-IZ 4.236.000 VNĐ 24 tháng
153 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW5241HP-AS-PV Liên hệ 24 Tháng
154 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4 1.104.000 VNĐ 24 Tháng
155 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 2.112.000 VNĐ 24 Tháng
156 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS Liên hệ 24 Tháng
157 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW2531TP-AS-S2 1.860.000 VNĐ 24 Tháng
158 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW3441TMP-AS 1.716.000 VNĐ 24 Tháng
159 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2623G1-IZS 4.116.000 VNĐ 24 tháng
160 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW2431TP-AS-S2 1.356.000 VNĐ 24 Tháng
161 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DS2431TDIP-S2 1.128.000 VNĐ 24 Tháng
162 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW3241TMP-AS 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
163 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW2231TP-AS-S2 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
164 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW2230TP-AS-S2 1.128.000 VNĐ 24 Tháng
165 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DS2230TDIP-S2 876.000 VNĐ 24 Tháng
166 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW2231TP-ZS-S2 2.988.000 VNĐ 24 Tháng
167 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2623G1-IZ 3.972.000 VNĐ 24 tháng
168 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW4830EMP-AS 2.880.000 VNĐ 24 Tháng
169 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW1431SP-S4 1.116.000 VNĐ 24 Tháng
170 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G0-IZS 5.088.000 VNĐ 24 tháng
171 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW1431SP 1.596.000 VNĐ 24 Tháng
172 Camera IP 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T47G3E-L 3.600.000 VNĐ 24 tháng
173 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW1230SP-S4 984.000 VNĐ 24 Tháng
174 Camera IP cảm biến nhiệt 2.0 Megapixel DAHUA TPC-BF2221-T Liên hệ 24 Tháng
175 Camera IP 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T27G3E-L 3.168.000 VNĐ 24 tháng
176 Camera IP chống ăn mòn hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SDZW2030U-SL Liên hệ 24 Tháng
177 Camera IP chống cháy nổ hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA EPC230U-PTZ-IR Liên hệ 24 Tháng
178 Camera IP hồng ngoại 4.0 Meagapixel HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I 2.544.000 VNĐ 24 tháng
179 Camera IP chống cháy nổ hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA EPC230U-PTZ Liên hệ 24 Tháng
180 Camera IP chống cháy nổ hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA EPC230U Liên hệ 24 Tháng
181 Camera giao thông 9.0 Megapixel DAHUA DH-ITC952-AU3F-(IR)L Liên hệ 24 Tháng
182 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T46G1-4I/SL 3.828.000 VNĐ 24 tháng
183 Camera giao thông 3.0 Megapixel DAHUA DH-ITC352-AU3F-(IR)L Liên hệ 24 Tháng
184 Camera giao thông 9.0 Megapixel DAHUA ITC952-RU2D-(IR)L Liên hệ 24 Tháng
185 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T26G1-4I/SL 3.672.000 VNĐ 24 tháng
186 Camera giao thông 3.0 Megapixel DAHUA ITC352-RU2D-(IR)L Liên hệ 24 Tháng
187 Camera IP đếm người ra vào 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW8341XP-3D Liên hệ 24 Tháng
188 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T26G1-4I 3.288.000 VNĐ 24 tháng
189 Camera IP đếm người ra vào 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HD4140XP-3D Liên hệ 24 Tháng
190 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-PFW8800-A180 Liên hệ 24 Tháng
191 Camera IP 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5442TP-AS-LED Liên hệ 24 Tháng
192 Camera IP 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5241TP-AS-LED Liên hệ 24 Tháng
193 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5241TP-AS-PV Liên hệ 24 Tháng
194 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW5541TP-ASE Liên hệ 24 Tháng
195 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-S Liên hệ 24 Tháng
196 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2 2.856.000 VNĐ 24 Tháng
197 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 1.452.000 VNĐ 24 Tháng
198 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2 Liên hệ 24 Tháng
199 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3441TP-ZS 2.988.000 VNĐ 24 Tháng
200 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3241TP-ZS 2.856.000 VNĐ 24 Tháng
201 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2231TP-ZS-S2 2.988.000 VNĐ 24 Tháng
202 Camera IP 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED 2.376.000 VNĐ 24 Tháng
203 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3441EP-AS 1.896.000 VNĐ 24 Tháng
204 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3241EP-AS 1.584.000 VNĐ 24 Tháng
205 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 1.536.000 VNĐ 24 Tháng
206 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T46G1-2I 3.324.000 VNĐ 24 tháng
207 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3441TP-ZAS 3.432.000 VNĐ 24 Tháng
208 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T26G1-2I 3.168.000 VNĐ 24 tháng
209 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431TP-ASE 2.916.000 VNĐ 24 Tháng
210 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T25FHWD-I5 3.060.000 VNĐ 24 tháng
211 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3241TP-ZAS 3.300.000 VNĐ 24 Tháng
212 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G0-I5 2.892.000 VNĐ 24 tháng
213 Camera IP 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4239TP-ASE 3.012.000 VNĐ 24 Tháng
214 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231TP-S-S4 1.704.000 VNĐ 24 Tháng
215 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW5442EP-S Liên hệ 24 Tháng
216 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G0-I8 3.000.000 VNĐ 24 tháng
217 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G0-I5 2.532.000 VNĐ 24 tháng
218 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G0-I8 2.640.000 VNĐ 24 tháng
219 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8231EP-Z 7.044.000 VNĐ 24 Tháng
220 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I 3.204.000 VNĐ 24 tháng
221 Camera IP 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 1.764.000 VNĐ 24 Tháng
222 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3441MP-AS-I2 2.160.000 VNĐ 24 Tháng
223 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF 1.260.000 VNĐ 24 tháng
224 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L) 864.000 VNĐ 24 tháng
225 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW3241MP-AS-I2 2.028.000 VNĐ 24 Tháng
226 Camera IP 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 1.104.000 VNĐ 24 Tháng
227 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DS2431SFIP-S2 1.128.000 VNĐ 24 Tháng
228 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0E-I 1.260.000 VNĐ 24 tháng
229 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DS2230SFIP-S2 876.000 VNĐ 24 Tháng
230 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0-IU 1.140.000 VNĐ 24 tháng
231 Camera IP 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 1.632.000 VNĐ 24 Tháng
232 Camera IP 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 1.536.000 VNĐ 24 Tháng
233 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 2.112.000 VNĐ 24 Tháng
234 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0-I 1.044.000 VNĐ 24 tháng
235 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2531SP-S-S2 1.860.000 VNĐ 24 Tháng
236 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2431SP-S-S2 1.356.000 VNĐ 24 Tháng
237 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1001-I 744.000 VNĐ 24 tháng
238 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T41G1-I 1.632.000 VNĐ 24 tháng
239 Camera IP Pinhole 1 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D14WD Liên hệ 24 tháng
240 camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2231SP-S-S2 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
241 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2230SP-S-S2 1.128.000 VNĐ 24 Tháng
242 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T21G1-I 1.416.000 VNĐ 24 tháng
243 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1431SP-S4 1.116.000 VNĐ 24 Tháng
244 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230SP-S4 984.000 VNĐ 24 Tháng
245 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2620F-IS 3.000.000 VNĐ 24 tháng
246 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS 3.324.000 VNĐ 24 tháng
247 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2621G0-IZ 3.180.000 VNĐ 24 tháng
248 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2621G0-IS 2.916.000 VNĐ 24 tháng
249 Camera IP hồng ngoại 4G 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 4.020.000 VNĐ 24 Tháng
250 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-G26EP-IMOU 1.140.000 VNĐ 24 Tháng
251 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2621G0-I 2.724.000 VNĐ 24 tháng
252 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-I Liên hệ 24 tháng
253 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA F22P-IMOU 940.000 VNĐ 24 Tháng
254 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1435SP-W 1.776.000 VNĐ 24 Tháng
255 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2025FWD-I 2.532.000 VNĐ 24 tháng
256 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2083G0-I 2.676.000 VNĐ 24 tháng
257 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP-W 1.212.000 VNĐ 24 Tháng
258 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA IPC-G42P-IMOU 1.140.000 VNĐ 24 Tháng
259 Camera IP COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1027G0-L 1.596.000 VNĐ 24 tháng
260 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-G22P-IMOU 860.000 VNĐ 24 Tháng
261 Camera IP hồng ngoại không dây 2 Megapixel DAHUA IPC-C26EP-IMOU 1.060.000 VNĐ 24 Tháng
262 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2021G1-IDW1 1.360.000 VNĐ 24 tháng
263 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA IPC-K42P-IMOU Liên hệ 24 Tháng
264 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1 1.260.000 VNĐ 24 tháng
265 Camera IP toàn cảnh 180º Wifi 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2U32FD-IW 1.404.000 VNĐ 24 tháng
266 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-K22P-IMOU Liên hệ 24 Tháng
267 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 HIKVISION DS-2CD2421G0-IW 1.224.000 VNĐ 24 tháng
268 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-K15P 1.212.000 VNĐ 24 Tháng
269 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2523G0-IWS 2.460.000 VNĐ 24 tháng
270 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G1-IDW1 1.360.000 VNĐ 24 tháng
271 Camera IP Speed Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA SD29204UE-GN-W 4.008.000 VNĐ 24 Tháng
272 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA IPC-D42P-IMOU 960.000 VNĐ 24 Tháng
273 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q01EFD-IW 820.000 VNĐ 24 tháng
274 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-D22P-IMOU 760.000 VNĐ 24 Tháng
275 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA A26HIP-IMOU 1.660.000 VNĐ 24 Tháng
276 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2U21FD-IW(W) 780.000 VNĐ 24 tháng
277 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-A26HP-IMOU 1.080.000 VNĐ 24 Tháng
278 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-A22P 960.000 VNĐ 24 Tháng
279 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA IPC-A12P 792.000 VNĐ 24 Tháng
280 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-A22EP-IMOU 660.000 VNĐ 24 Tháng
281 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2U01EFD-IW 720.000 VNĐ 24 tháng
282 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA C22C-IMOU 580.000 VNĐ 24 Tháng
283 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA IPC-C22EP-IMOUv 560.000 VNĐ 24 Tháng
284 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW1320SP 1.750.000 VNĐ 24 Tháng
285 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2320RP-VFS 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
286 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel J-TECH SHDP5637B2 1.750.000 VNĐ 12 Tháng
287 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel J-TECH SHD5637E 1.830.000 VNĐ 12 Tháng
288 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel J-TECH SHD5119E 2.000.000 VNĐ 12 Tháng
289 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel J-TECH SHDP5119E 2.150.000 VNĐ 12 Tháng
290 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2231TP-ZS-IRE6 Liên hệ 24 Tháng
291 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2231TP-VFS 4.896.000 VNĐ 24 Tháng
292 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431DP-AS 4.760.000 VNĐ 24 Tháng
293 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
294 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231DP-AS 4.335.000 VNĐ 24 Tháng
295 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
296 Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HFW4120DP Liên hệ 24 Tháng
297 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
298 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-N22D 3.066.000 VNĐ 12 Tháng
299 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1005KI 7.680.000 VNĐ 24 tháng
300 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
301 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2004MSN 12.460.000 VNĐ 12 Tháng
302 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
303 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-SN2004M 15.960.000 VNĐ 12 Tháng
304 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
305 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KX-3004AN 3.486.000 VNĐ 12 Tháng
306 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
307 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3004A 3.780.000 VNĐ 12 Tháng
308 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
309 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KR-N30DV 4.186.000 VNĐ 12 Tháng
310 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
311 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KX-3004MSN 8.540.000 VNĐ 12 Tháng
312 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
313 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-N4002A 4.550.000 VNĐ 12 Tháng
314 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
315 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KH-N8002 6.300.000 VNĐ 12 Tháng
316 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
317 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-N80D 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
318 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
319 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2004iA 3.780.000 VNĐ 12 Tháng
320 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
321 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-N20iLD 5.110.000 VNĐ 12 Tháng
322 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
323 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KX-8002iN 5.726.000 VNĐ 12 Tháng
324 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
325 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KH-N8002i 6.874.000 VNĐ 12 Tháng
326 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
327 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-Ni80D 8.400.000 VNĐ 12 Tháng
328 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
329 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SN20LDM 20.860.000 VNĐ 12 Tháng
330 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
331 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KH-SN3004M 13.860.000 VNĐ 12 Tháng
332 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
333 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KR-SN30LDM 18.060.000 VNĐ 12 Tháng
334 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
335 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-N4004M 7.840.000 VNĐ 12 Tháng
336 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
337 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KR-N40LDM 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
338 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
339 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KX-8004iMN 8.820.000 VNĐ 12 Tháng
340 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
341 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KH-N8004iM 626.000 VNĐ 12 Tháng
342 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
343 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-Ni80LDM 2.670.000 VNĐ 12 Tháng
344 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-4004iMN 7.140.000 VNĐ 12 Tháng
345 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-N4004iM 8.680.000 VNĐ 12 Tháng
346 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KR-Ni40LDM 9.940.000 VNĐ 12 Tháng
347 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel KBVISION KX-0504FN 5.180.000 VNĐ 12 Tháng
348 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel KBVISION KH-FN0504 6.860.000 VNĐ 12 Tháng
349 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
350 Camera IP Dome 5.0 Megapixel KBVISION KR-FN05D 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
351 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel KBVISION KX-1204FN 17.920.000 VNĐ 12 Tháng
352 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
353 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12 Megapixel KBVISION KH-FN1204 20.860.000 VNĐ 12 Tháng
354 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel KBVISION KR-FN12LD 25.200.000 VNĐ 12 Tháng
355 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
356 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2404MNL 31.500.000 VNĐ 12 Tháng
357 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
358 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007PN 260.000 VNĐ 12 Tháng
359 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
360 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2007P 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
361 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
362 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8331EP-Z Liên hệ 24 Tháng
363 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z12S 11.340.000 VNĐ 12 Tháng
364 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
365 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
366 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8331EP-Z5 Liên hệ 24 Tháng
367 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007sPN 4.130.000 VNĐ 12 Tháng
368 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
369 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8231EP-Z5 13.345.000 VNĐ 24 Tháng
370 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2007Ps 4.760.000 VNĐ 12 Tháng
371 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04S 6.860.000 VNĐ 12 Tháng
372 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
373 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007IRPN 5.250.000 VNĐ 12 Tháng
374 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
375 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5631EP-ZE 8.780.500 VNĐ 24 Tháng
376 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PN2007IR 6.090.000 VNĐ 12 Tháng
377 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
378 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04SiR 9.660.000 VNĐ 24 Tháng
379 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4830EP-S 5.865.000 VNĐ 24 Tháng
380 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
381 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
382 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1831EP 4.930.000 VNĐ 24 Tháng
383 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
384 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5431EP-Z 7.327.000 VNĐ 24 Tháng
385 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5231EP-ZE 7.335.500 VNĐ 24 Tháng
386 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
387 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5231EP-Z 6.902.000 VNĐ 24 Tháng
388 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
389 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4631EP-SE 5.270.000 VNĐ 24 Tháng
390 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
391 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
392 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431EP-SE 4.760.000 VNĐ 24 Tháng
393 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
394 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231EP-SE 4.335.000 VNĐ 24 Tháng
395 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
396 Camera IP hồng ngoại 4G 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 6.290.000 VNĐ 24 Tháng
397 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
398 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230MP-AS-I2 2.805.000 VNĐ 24 Tháng
399 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
400 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230MP-S-I2 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
401 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
402 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1220MP-AS-I2 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
403 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
404 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1220MP-S-I2 2.295.000 VNĐ 24 Tháng
405 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
406 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1531SP 3.230.000 VNĐ 24 Tháng
407 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
408 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431SP 4.046.000 VNĐ 24 Tháng
409 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1431SP 2.890.000 VNĐ 24 Tháng
410 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
411 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1430SP 2.465.000 VNĐ 24 Tháng
412 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
413 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
414 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP 2.040.000 VNĐ 24 Tháng
415 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
416 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231SP 3.842.000 VNĐ 24 Tháng
417 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1231SP 2.805.000 VNĐ 24 Tháng
418 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
419 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230SP 2.040.000 VNĐ 24 Tháng
420 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
421 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1220SP 1.921.000 VNĐ 24 Tháng
422 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
423 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
424 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230SP-L 1.615.000 VNĐ 24 Tháng
425 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
426 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW1120SP-W 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
427 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
428 Camera IP không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-K35A 2.180.000 VNĐ 24 Tháng
429 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-K35P 2.771.000 VNĐ 24 Tháng
430 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-K15P 2.099.500 VNĐ 24 Tháng
431 Camera IP không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-C35P 1.955.000 VNĐ 24 Tháng
432 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-C15P 1.666.000 VNĐ 24 Tháng
433 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C22P 1.734.000 VNĐ 24 Tháng
434 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C12P 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
435 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204T-GN-W 6.936.000 VNĐ 24 Tháng
436 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z12S 11.340.000 VNĐ 12 Tháng
437 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 970.000 VNĐ 24 Tháng
438 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007sPN 4.130.000 VNĐ 12 Tháng
439 Camera IP hồng ngoại không dây 2 Megapixel DAHUA DH-IPC-C26EP 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
440 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2007Ps 4.760.000 VNĐ 12 Tháng
441 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3 1.010.000 VNĐ 24 Tháng
442 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04S 6.860.000 VNĐ 12 Tháng
443 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5 1.170.000 VNĐ 24 Tháng
444 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1320EP-W 2.652.000 VNĐ 24 Tháng
445 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007IRPN 5.250.000 VNĐ 12 Tháng
446 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 1.520.000 VNĐ 24 Tháng
447 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 1.600.000 VNĐ 24 Tháng
448 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PN2007IR 6.090.000 VNĐ 12 Tháng
449 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1120EP-W 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
450 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04SiR 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
451 Camera IP Speed Dome hồng ngoại không dây 2 Megapixel SmartZ SCD2029 5.750.000 VNĐ 24 Tháng
452 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04SiR 9.660.000 VNĐ 24 Tháng
453 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-A15P 2.966.500 VNĐ 24 Tháng
454 Camera Hikvision DS-2CD2443G0-IW Liên hệ 24 tháng
455 Camera IP hồng ngoại không dây SmartZ SCX1001 1.150.000 VNĐ 24 Tháng
456 Camera DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC 4.040.000 VNĐ 24 tháng
457 Camera IP không dây FOSCAM C1 Lite 1.050.000 VNĐ 24 Tháng
458 Camera DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2.350.000 VNĐ 24 tháng
459 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM Fosbaby 2.535.000 VNĐ 24 Tháng
460 Camera DS-2CE16H8T-IT 5MP ULTRA LOW LIGHT 2.810.000 VNĐ 24 tháng
461 Camera IP hồng ngoại không dây FOSCAM R2 3.874.000 VNĐ 24 Tháng
462 Camera DS-2CE16H8T-IT1 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
463 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM FI9826P 3.874.000 VNĐ 24 Tháng
464 Camera DS-2CE16H8T-IT3 5MP ULTRA LOW LIGHT SERIES 3.160.000 VNĐ 24 tháng
465 Camera DS-2CE16H8T-IT5 5MP ULTRA LOW LIGHT SERIES Liên hệ 24 tháng
466 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM FI9821P 2.132.000 VNĐ 24 Tháng
467 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
468 Camera DS-2CE57H8T-VPIT 5MP ULTRA LOW LIGHT SERIES Liên hệ 24 tháng
469 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1500EMP-A Liên hệ 24 Tháng
470 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5 Liên hệ 24 Tháng
471 DS-2CE76H8T-ITM 5MP ULTRA LOW LIGHT ADD TO WISHLIST Liên hệ 24 tháng
472 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM FI9816P 1.872.000 VNĐ 24 Tháng
473 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200EMP-A-S4 Liên hệ 24 Tháng
474 Camera DS-2CE78H8T-IT3 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
475 Camera DS-2CE78H8T-IT1 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
476 Camera IP hồng ngoại không dây FOSCAM FI8918W 1.050.000 VNĐ 24 Tháng
477 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-S4 Liên hệ 24 Tháng
478 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
479 Camera DS-2CE19H8T-IT3Z 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
480 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR Liên hệ 24 Tháng
481 Camera DS-2CE79H8T-IT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
482 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6C131I-HC 11.730.000 VNĐ 24 Tháng
483 Camera DS-2CE56H8T-ITZ TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
484 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2 820.000 VNĐ 24 Tháng
485 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6C225I-HC 11.730.000 VNĐ 24 Tháng
486 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
487 Camera DS-2CE56H8T-AITZ TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
488 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
489 CameraDS-2CE59H8T-VPIT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
490 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD59225I-HC 11.152.000 VNĐ 24 Tháng
491 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IR Liên hệ 24 Tháng
492 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD49225I-HC 9.775.000 VNĐ 24 Tháng
493 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRM Liên hệ 24 Tháng
494 Camera DS-2CE59H8T-AVPIT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
495 Camera Speed Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA SD42C212I-HC 7.310.000 VNĐ 24 Tháng
496 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 1.290.000 VNĐ 24 Tháng
497 Camera HDCVI Speed Dome 2.0 Megapixel DAHUA SD42212I-HC 6.970.000 VNĐ 24 Tháng
498 Camera DS-2CE5AH8T-VPIT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
499 Camera Fisheye HDCVI 4.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-EB2401P 3.485.000 VNĐ 24 Tháng
500 Camera DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZTVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
501 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-X 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
502 Camera DS-2CE10DFT-F TVI 2 MP FULL TIME COLOR Liên hệ 24 tháng
503 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EBITCAM E2 2.042.500 VNĐ 24 Tháng
504 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDBW3231EP-Z 5.916.000 VNĐ 24 Tháng
505 Camera DS-2CE72DFT-F TVI 2 MP FULL TIME COLOR TURRET Liên hệ 24 tháng
506 Camera DS-2CE12DFT-F TVI 2 MP FULL TIME COLOR Liên hệ 24 tháng
507 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN10S-W 980.000 VNĐ 24 Tháng
508 Camera Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW2249TP-A 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
509 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8 46.810.000 VNĐ 24 tháng
510 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8 63.980.000 VNĐ 24 tháng
511 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 4.1 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1400EP 1.547.000 VNĐ 24 Tháng
512 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16 64.770.000 VNĐ 24 tháng
513 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN10-W 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
514 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
515 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16 104.990.000 VNĐ 24 tháng
516 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
517 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16 116.130.000 VNĐ 24 tháng
518 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN13-W 1.540.000 VNĐ 24 Tháng
519 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HDBW2231EP 2.227.000 VNĐ 24 Tháng
520 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN20-W 1.680.000 VNĐ 24 Tháng
521 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
522 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
523 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16 181.680.000 VNĐ 24 tháng
524 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel J-TECH HD6605B 1.610.000 VNĐ 24 Tháng
525 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2AE4223TI-D Liên hệ 24 Tháng
526 Đầu ghi hinh IP iVMS 16 kênh Hikvision Blazer Express/16/8P 46.970.000 VNĐ 24 tháng
527 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel J-TECH HD6602B 952.000 VNĐ 24 Tháng
528 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION Blazer Express/32 70.490.000 VNĐ 24 tháng
529 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel J-TECH HD6600B 980.000 VNĐ 24 Tháng
530 Bàn phím điều khiển camera Speed Dome và đầu ghi hình HIKVISION DS-1006KI 8.180.000 VNĐ 24 tháng
531 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel J-TECH HD5500 890.000 VNĐ 24 Tháng
532 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI 30.680.000 VNĐ 24 tháng
533 Camera IP Speed Dome hồng ngoại Hikvision DS-2DF8236I-AELW Liên hệ 24 tháng
534 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1230EP 1.513.000 VNĐ 24 Tháng
535 DS-2DF8836IX-AELW Liên hệ 24 tháng
536 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDPW1200RP-S3 782.000 VNĐ 24 Tháng
537 Camera IP Speed Dome hồng ngoại Hikvision DS-2DE7120IW-AE Liên hệ 24 tháng
538 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW2401EMP 2.167.500 VNĐ 24 Tháng
539 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220IW-DE Liên hệ 24 tháng
540 Camera IP Zoom quay quét Hikvision DS-2DE4215W-DE3 trong nhà Liên hệ 24 tháng
541 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1400EMP 1.402.500 VNĐ 24 Tháng
542 Camera IP hồng ngoại không dây VANTECH VT-6300A 880.000 VNĐ 24 Tháng
543 CAMERA IP HIKVISION DS-2PT3326IZ-DE3 NHÌN 360 ĐỘ Liên hệ 24 tháng
544 Camera IP toàn cảnh PTZ Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3 Liên hệ 24 tháng
545 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HDW2231EMP 2.108.000 VNĐ 24 Tháng
546 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1230EMP-A 1.445.000 VNĐ 24 Tháng
547 CAMERA IP HỒNG NGOẠI 2.0MP HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZS Liên hệ 24 tháng
548 Camera Dome HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200EMP-S3 1.105.000 VNĐ 24 Tháng
549 Camera IP ống kính hồng ngoại 8MP Hikvision DS-2CD2T35FWD-I8 Liên hệ 24 tháng
550 Camera IP SpeedDome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8336IV-AEL Liên hệ 24 Tháng
551 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1100EMP-A 100.300 VNĐ 24 Tháng
552 Camera IP 3MP Hikvision DS-2CD2335FWD-I Liên hệ 24 tháng
553 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1100EMH 884.000 VNĐ 24 Tháng
554 Camera IP Dome Hikvision DS-2CD2135FWD-I H.265+ Liên hệ 24 tháng
555 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1500MP Liên hệ 24 Tháng
556 Camera IP dome hồng ngoại Hikvision DS-2CD2125FWD-I Liên hệ 24 tháng
557 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1400MP 1.275.000 VNĐ 24 Tháng
558 CAMERA DOME IP HIKVISION DS-2CD2035FWD-I Liên hệ 24 tháng
559 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1400RP 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
560 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2743G0-IZS Liên hệ 24 tháng
561 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HDW2231SP 1.949.900 VNĐ 24 Tháng
562 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G0-IZS Liên hệ 24 tháng
563 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1230MP 1.156.000 VNĐ 24 Tháng
564 Camera hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8 Liên hệ 24 tháng
565 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1230SLP 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
566 Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T23G0-I8 Liên hệ 24 tháng
567 Camera Dome CVI/TVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200MP-S3 782.000 VNĐ 24 Tháng
568 Camera Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2143G0-IS Liên hệ 24 tháng
569 Camera Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2123G0-I Liên hệ 24 tháng
570 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200SLP-S3 731.000 VNĐ 24 Tháng
571 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200RP-S3 697.000 VNĐ 24 Tháng
572 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-IS Liên hệ 24 tháng
573 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1000MP-S3 578.000 VNĐ 24 Tháng
574 CAMERA IP DOME HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS Liên hệ 24 tháng
575 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel EBITCAM E2 1.634.000 VNĐ 24 Tháng
576 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2043G0-I Liên hệ 24 tháng
577 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-X 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
578 Camera IP ống kính hồng ngoại Hikvision DS-2CD2023G0-I Liên hệ 24 tháng
579 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2 820.000 VNĐ 24 Tháng
580 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T21G0-I Liên hệ 24 tháng
581 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel QUESTEK QOB-922IP 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
582 Camera IP chuẩn nén H.265+ Dome Hikvision DS-2CD2321G0-I/NF Liên hệ 24 tháng
583 Camera IP hồng ngoại không dây QUESTEK QOB-921IP 1.080.000 VNĐ 24 Tháng
584 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-IS Liên hệ 24 tháng
585 Camera IP hồng ngoại không dây QUESTEK QOB-905HW Liên hệ 24 Tháng
586 Camera IP HD Dome hồng ngoại 2.0 MP HIKVISION DS-2CD1321-I Liên hệ 24 tháng
587 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-I Liên hệ 24 tháng
588 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q01EFD-IW 1.296.000 VNĐ 24 Tháng
589 Camera IP HD hồng ngoại 2.0 MP HIKVISION DS-2CD1221-I3 Liên hệ 24 tháng
590 Camera IP hồng ngoại Hikvision DS-2CD2455FWD-IW chuẩn nén H.265+ Liên hệ 24 tháng
591 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW 2.360.000 VNĐ 24 Tháng
592 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1002-I (1.0MP) Liên hệ 24 tháng
593 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A12P 1.853.000 VNĐ 24 Tháng
594 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2Q10FD-IW Liên hệ 24 tháng
595 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A22P 2.363.000 VNĐ 24 Tháng
596 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW Liên hệ 24 tháng
597 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EZVIZ CS-CV206 784.000 VNĐ 24 Tháng
598 Camera IP không dây HikVision DS-2CD2420F-IW 2.0MP Liên hệ 24 tháng
599 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV206 1080P 1.246.000 VNĐ 24 Tháng
600 Camera IP Cube Wifi 2MP Hikvision DS-2CV2U21FD-IW Liên hệ 24 tháng
601 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EZVIZ CS-CV246 861.000 VNĐ 24 Tháng
602 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2U01EFD-IW Liên hệ 24 tháng
603 CAMERA HDTVI PTZ HIKVISION DS-2AE5223TI-A Liên hệ 24 tháng
604 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV246 1080P 1.358.000 VNĐ 24 Tháng
605 DS-2AE4215T-D3 HD1080P TURBO 4-INCH SPEED DOME Liên hệ 24 tháng
606 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV248 2.044.000 VNĐ 24 Tháng
607 CAMERA HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D0T-IRE Liên hệ 24 tháng
608 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel KBVISION KX-H10PWN 1.560.000 VNĐ 24 Tháng
609 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-T1A21P 595.999 VNĐ 24 Tháng
610 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP Liên hệ 24 tháng
611 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IT3E Full HD Liên hệ 24 tháng
612 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-WL5 Liên hệ 24 tháng
613 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-WL3 Liên hệ 24 tháng
614 DS-2CE16D0T-VFIR3E CAMERA HD-TVI 2MP CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC Liên hệ 24 tháng
615 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3E Liên hệ 24 tháng
616 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
617 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
618 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
619 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
620 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
621 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
622 CAMERA DOME HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE56D8T-ITME Liên hệ 24 tháng
623 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2 820.000 VNĐ 24 Tháng
624 CAMERA HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE16D8T-IT Liên hệ 24 tháng
625 Camera chuyên dụng cho ATM, thang máy DAHUA HAC-HDW1200LP-S3 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
626 CAMERA HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE16D8T-ITE Liên hệ 24 tháng
627 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-X 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
628 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E Liên hệ 24 tháng
629 Camera IP hồng ngoại không dây VANTECH VT-6300B 990.000 VNĐ 24 Tháng
630 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3 Liên hệ 24 tháng
631 Camera IP hồng ngoại không dây VANTECH VT-6300C 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
632 CAMERA HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E Liên hệ 24 tháng
633 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP-W 2.652.000 VNĐ 24 Tháng
634 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5 Liên hệ 24 tháng
635 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
636 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2.296.000 VNĐ 24 Tháng
637 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
638 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2443G0-IW 3.360.000 VNĐ 24 Tháng
639 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-IT3E Liên hệ 24 tháng
640 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2463G0-IW 4.008.000 VNĐ 24 Tháng
641 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC52D9T-IT3E Liên hệ 24 tháng
642 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel YOOSEE DM-S5-130 Liên hệ 24 Tháng
643 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-AIT3ZE 5.940.000 VNĐ 24 tháng
644 Camera IP không dây hồng ngoại 1.0 Megapixel YOOSEE DM-S5-100 Liên hệ 24 Tháng
645 Camera HD-TVI Dome Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE Liên hệ 24 tháng
646 CAMERA HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH Liên hệ 24 tháng
647 Camera IP HD không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel YOOSEE HX-S4-200 Liên hệ 24 Tháng
648 Camera IP HD không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel YOOSEE HX-S4-130 Liên hệ 24 Tháng
649 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HUM3201BP 2.295.000 VNĐ 24 Tháng
650 CAMERA TURBO HD HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM Liên hệ 24 tháng
651 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F1T-ITP Liên hệ 24 tháng
652 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HUM1220AP-W-PIR 2.014.500 VNĐ 24 Tháng
653 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP Liên hệ 24 tháng
654 Camera IP HD không dây hồng ngoại 1.0 Megapixel YOOSEE HX-S4-100 860.000 VNĐ 24 Tháng
655 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT Liên hệ 24 tháng
656 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HUM1220AP-PIR 1.802.000 VNĐ 24 Tháng
657 CAMERA TURBO HD HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3 Liên hệ 24 tháng
658 Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-PIR 1.105.000 VNĐ 24 Tháng
659 Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR 1.564.000 VNĐ 24 Tháng
660 Camera IP HD không dây hồng ngoại 1.0 Megapixel YOOSEE HX-S4-100 860.000 VNĐ 24 Tháng
661 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 Liên hệ 24 tháng
662 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5 Liên hệ 24 tháng
663 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW2249TP-I8-A 2.805.000 VNĐ 24 Tháng
664 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H1T-ITM Liên hệ 24 tháng
665 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z 5.916.000 VNĐ 24 Tháng
666 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H1T-IT Liên hệ 24 tháng
667 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW2249EP-A 2.389.999 VNĐ 24 Tháng
668 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231EP 2.142.000 VNĐ 24 Tháng
669 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3 Liên hệ 24 tháng
670 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 3.842.000 VNĐ 24 Tháng
671 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megpixel HIKVISION DS-2CE16H1T-IT5 Liên hệ 24 tháng
672 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 2.303.500 VNĐ 24 Tháng
673 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
674 CAMERA HDTVI 5MP HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
675 Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6 2.082.500 VNĐ 24 Tháng
676 Camera HD-TVI DS-2CE52H1T-FITS Liên hệ 24 tháng
677 Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500DP 1.725.500 VNĐ 24 Tháng
678 Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IR Liên hệ 24 tháng
679 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DH-HAC-HFW2401D 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
680 CAMERA HD-TVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP Liên hệ 24 tháng
681 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400DP 1.606.500 VNĐ 24 Tháng
682 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231DP 2.295.000 VNĐ 24 Tháng
683 Camera HDCVI 2.0 Megapixel hồng ngoại DAHUA HAC-HFW2221DP 2.235.500 VNĐ 24 Tháng
684 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230DP 1.547.000 VNĐ 24 Tháng
685 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200DP-S3 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
686 Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1100DP 1.020.000 VNĐ 24 Tháng
687 Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TLP 1.300.500 VNĐ 24 Tháng
688 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TLP-A 1.445.000 VNĐ 24 Tháng
689 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TLP 1.224.000 VNĐ 24 Tháng
690 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S4 1.079.500 VNĐ 24 Tháng
691 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4 867.000 VNĐ 24 Tháng
692 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P 756.500 VNĐ 24 Tháng
693 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P 595.000 VNĐ 24 Tháng
694 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400RP 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
695 Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-LC1220T-TH Liên hệ 24 Tháng
696 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TP 1.275.000 VNĐ 24 Tháng
697 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TP-A 1.368.500 VNĐ 24 Tháng
698 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2401IRPW 1.380.000 VNĐ 24 Tháng
699 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2421IRPW 1.890.000 VNĐ 24 Tháng
700 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT2001IRPW 1.890.000 VNĐ 24 Tháng
701 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT2021IRPW 2.520.000 VNĐ 24 Tháng
702 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2420IRPW 2.460.000 VNĐ 24 Tháng
703 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2443IRPW 3.585.000 VNĐ 24 Tháng
704 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRPW 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
705 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2020IRPW 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
706 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW 3.090.000 VNĐ 24 Tháng
707 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2010IRP3 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
708 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP/D 1.650.000 VNĐ 24 Tháng
709 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2221IRP3 2.520.000 VNĐ 24 Tháng
710 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2221IRA3 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
711 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP 2.520.000 VNĐ 24 Tháng
712 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2043IRP/D 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
713 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2621VF-IRAZ3 5.610.000 VNĐ 24 Tháng
714 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TP 1.224.000 VNĐ 24 Tháng
715 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-A-S4 1.011.500 VNĐ 24 Tháng
716 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2223IRP8 4.290.000 VNĐ 24 Tháng
717 Camera HDCVI hồng ngoại IoT 2.0 Megapixel DAHUA HAC-LC1200SL-W Liên hệ 24 Tháng
718 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2220IRPH8 5.160.000 VNĐ 24 Tháng
719 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230SLP 1.156.000 VNĐ 24 Tháng
720 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2242IRP8 3.650.000 VNĐ 24 Tháng
721 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400SP 1.402.500 VNĐ 24 Tháng
722 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231SP 2.108.000 VNĐ 24 Tháng
723 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2243IRP8 4.530.000 VNĐ 24 Tháng
724 Camera IP hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-2252IRPH8 5.790.000 VNĐ 24 Tháng
725 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230SP 1.300.500 VNĐ 24 Tháng
726 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2283IRP8 6.300.000 VNĐ 24 Tháng
727 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200SP-S3 918.000 VNĐ 24 Tháng
728 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2623IRAZ5 7.440.000 VNĐ 24 Tháng
729 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2620IRAHZ5 8.625.000 VNĐ 24 Tháng
730 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2643IRAZ5 8.130.000 VNĐ 24 Tháng
731 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2683IRAZ5 9.885.000 VNĐ 24 Tháng
732 Camera IP HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2652IRAHZ5 10.515.000 VNĐ 24 Tháng
733 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1000SP-S3 629.000 VNĐ 24 Tháng
734 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5285VF-IRAZ5 21.975.000 VNĐ 24 Tháng
735 Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ5 16.935.000 VNĐ 24 Tháng
736 Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ10 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
737 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ5 18.150.000 VNĐ 24 Tháng
738 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ10 20.100.000 VNĐ 24 Tháng
739 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4226IRAZ5 19.455.000 VNĐ 24 Tháng
740 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-DF4226IRZ3 11.895.000 VNĐ 24 Tháng
741 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-4224VF-IRZ12 16.935.000 VNĐ 24 Tháng
742 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4226IRAZ10 21.345.000 VNĐ 24 Tháng
743 Camera IP hồng ngoại 3 Megapixel HDPARAGON HDS-4235VF-IRZ10 20.970.000 VNĐ 24 Tháng
744 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4026IRZ5 27.645.000 VNĐ 24 Tháng
745 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4026IRZ12 32.685.000 VNĐ 24 Tháng
746 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4626IRZ5 23.865.000 VNĐ 24 Tháng
747 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4626IRZ5 23.865.000 VNĐ 24 Tháng
748 Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3220IR-A 21.480.000 VNĐ 24 Tháng
749 Camera IP PTZ hồng ngoại 3.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3320IR-A 23.865.000 VNĐ 24 Tháng
750 Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT9523IR-AE 52.260.000 VNĐ 24 Tháng
751 Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT9832IR-AP 196.800.000 VNĐ 24 Tháng
752 Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2235D-50 251.865.000 VNĐ 24 Tháng
753 Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L8 320.430.000 VNĐ 24 Tháng
754 Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L25 365.760.000 VNĐ 24 Tháng
755 Camera IP chống cháy nổ 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6222IRA 79.905.000 VNĐ 24 Tháng
756 Camera IP chống cháy nổ và ăn mòn HDPARAGON HDS-EX6222IRA/AC 87.525.000 VNĐ 24 Tháng
757 Camera IP chống ăn mòn muối biển 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX 35.265.000 VNĐ 24 Tháng
758 Camera IP hồng ngoại chống ăn mòn muối biển 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX-IR5 43.635.000 VNĐ 24 Tháng
759 Camera IP hồng ngoại chống ăn mòn muối biển 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX-IR7 46.590.000 VNĐ 24 Tháng
760 Camera IP đếm người HDPARAGON HDS-6810F-IV/C 2.655.000 VNĐ 24 Tháng
761 Camera IP nhận diện so sánh dữ liệu khuôn mặt hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-8426G0/F 59.820.000 VNĐ 24 Tháng
762 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2721VF-IRZ3 5.415.000 VNĐ 24 Tháng
763 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2721VF-IRAZ3 5.730.000 VNĐ 24 Tháng
764 Camera IP Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-41C5VF-IRZ3 28.905.000 VNĐ 24 Tháng
765 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2123IRA 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
766 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2123IRA 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
767 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2143IRP 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
768 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2143IRA 4.095.000 VNĐ 24 Tháng
769 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2183IRP 5.160.000 VNĐ 24 Tháng
770 Camera IP Dome hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-2152IRPH 5.160.000 VNĐ 24 Tháng
771 Camera IP Dome hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-2152IRAH 5.415.000 VNĐ 24 Tháng
772 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2723IRAZ3 7.440.000 VNĐ 24 Tháng
773 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2743IRAZ3 8.130.000 VNĐ 24 Tháng
774 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2783IRAZ3 9.885.000 VNĐ 24 Tháng
775 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2720IRAHZ3 8.685.000 VNĐ 24 Tháng
776 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixle HDPARAGON HDS-2752IRAHZ5 10.515.000 VNĐ 24 Tháng
777 Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-DF4126IRZ3 11.895.000 VNĐ 24 Tháng
778 Camera IP Dome hồng ngoại HDPARAGON HDS-5126VF-IRAZ3 13.785.000 VNĐ 24 Tháng
779 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5185VF-IRAZ3 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
780 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5585VF-IRAZ3 23.235.000 VNĐ 24 Tháng
781 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5526VF-IRAZ5 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
782 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5526VF-IRAHZ5 20.700.000 VNĐ 24 Tháng
783 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5526VF-IRAHZ10 22.650.000 VNĐ 24 Tháng
784 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2543IRP 4.530.000 VNĐ 24 Tháng
785 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2543IRA 4.785.000 VNĐ 24 Tháng
786 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-785FI-360AH 11.460.000 VNĐ 24 Tháng
787 Camera IP toàn cảnh 360º 5 Megapixel HDPARAGON HDS-785FI-360PH 11.220.000 VNĐ 24 Tháng
788 Camera IP toàn cảnh 360º hồng ngoại 12 Megapixel HDPARAGON HDS-792FI-360P 23.295.000 VNĐ 24 Tháng
789 Camera IP toàn cảnh 180º 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA6986-DN 40.245.000 VNĐ 24 Tháng
790 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5204IR-A 6.240.000 VNĐ 24 Tháng
791 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215IR-A 13.785.000 VNĐ 24 Tháng
792 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5204IR-A/H 5.550.000 VNĐ 24 Tháng
793 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5404IR-A/H 6.000.000 VNĐ 24 Tháng
794 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3326IRZ1 15.675.000 VNĐ 24 Tháng
795 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215H-DN 10.005.000 VNĐ 24 Tháng
796 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225H-DN 12.525.000 VNĐ 24 Tháng
797 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5220H-DN 13.350.000 VNĐ 24 Tháng
798 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225-A3 32.685.000 VNĐ 24 Tháng
799 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A 43.380.000 VNĐ 24 Tháng
800 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
801 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A3 43.380.000 VNĐ 24 Tháng
802 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
803 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225-DN 37.725.000 VNĐ 24 Tháng
804 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
805 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7222IR-A 19.710.000 VNĐ 24 Tháng
806 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
807 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7225IR-A/H 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
808 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
809 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7232IR-A 20 VNĐ 24 Tháng
810 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
811 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7230IR-A 25.050.000 VNĐ 24 Tháng
812 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
813 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7430IR-A 34.575.000 VNĐ 24 Tháng
814 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
815 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Megapixel HDPARAGON HDS-PT7530IR-A 37.725.000 VNĐ 24 Tháng
816 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
817 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A/D 15.675.000 VNĐ 24 Tháng
818 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
819 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
820 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225IR-A 36.465.000 VNĐ 24 Tháng
821 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
822 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6236IR-A 47.160.000 VNĐ 24 Tháng
823 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
824 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8225IR-A 42.120.000 VNĐ 24 Tháng
825 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8236IR-A 56.610.000 VNĐ 24 Tháng
826 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
827 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8250IR-A 100.680.000 VNĐ 24 Tháng
828 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
829 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8436IR-A 57.870.000 VNĐ 24 Tháng
830 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836IR-A 90.615.000 VNĐ 24 Tháng
831 Camera IP Speed Dome hồng ngoại HD Darkfighter Ultra-low light. 91.305.000 VNĐ 24 Tháng
832 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8436LIR-A 97.590.000 VNĐ 24 Tháng
833 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836LIR-A 129.705.000 VNĐ 24 Tháng
834 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8250LIR-A 138.465.000 VNĐ 24 Tháng
835 Camera IP Speed Dome chống ăn mòn muối biển 2 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6223-PTZ 71.715.000 VNĐ 24 Tháng
836 Camera IP Speed Dome chống cháy nổ 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6223-PTZ 206.475.000 VNĐ 24 Tháng
837 Camera IP Speed Dome chống cháy nổ 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6223-PTZ 206.475.000 VNĐ 24 Tháng
838 Camera IP Speed Dome cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM4035D-25 272.010.000 VNĐ 24 Tháng
839 Camera IP Speed Dome cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM4035D-50 302.250.000 VNĐ 24 Tháng
840 Camera IP toàn cảnh 180º 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA0818-I 173.100.000 VNĐ 24 Tháng
841 Camera IP toàn cảnh 360º 16.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA1636-IRZ 210.870.000 VNĐ 24 Tháng
842 Camera tiandy - IP TC-NCL214S 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
843 Camera tiandy - IP TC-NCL214C 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
844 Camera tiandy - IP TC-NCL214 2.300.000 VNĐ 24 Tháng
845 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW4231FP-AS 4.250.000 VNĐ 24 Tháng
846 Camera IP Fisheye 5.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-EB5531P 5.950.000 VNĐ 24 Tháng
847 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12 Megapixel DAHUA DH-IPC-EBW81230P Liên hệ 24 Tháng
848 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204T-GN 6.715.000 VNĐ 24 Tháng
849 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel DAHUA SD42212T-HN 9.248.000 VNĐ 24 Tháng
850 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD49225T-HN 12.444.000 VNĐ 24 Tháng
851 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD59225U-HNI 15.895.000 VNĐ 24 Tháng
852 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA SD59131U-HNI 15.895.000 VNĐ 24 Tháng
853 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA SD59430U-HNI 26.350.000 VNĐ 24 Tháng
854 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6C225U-HNI 17.442.000 VNĐ 24 Tháng
855 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA SD6C430U-HNI 29.240.000 VNĐ 24 Tháng
856 DS-2CD2145FWD-I Liên hệ 24 tháng
857 DS-2CD2025FHWD-I Liên hệ 24 tháng
858 DS-2CD2623G0-IZS Liên hệ 24 tháng
859 DS-2CD2463G0-IW Liên hệ 24 tháng
860 DS-2CD2T43G0-I5 Liên hệ 24 tháng
861 DS-2CD2T23G0-I5 Liên hệ 24 tháng
862 DS-2CD2063G0-I Liên hệ 24 tháng
863 DS-2CD2T21G0-IS Liên hệ 24 tháng
864 DS-2CD2121G0-IWS(2AX) Liên hệ 24 tháng
865 DS-2CD2121G0-IW(2AX) Liên hệ 24 tháng
866 DS-2CD2121G0-IS(2AX) Liên hệ 24 tháng
867 DS-2CD2121G0-I(2AX) Liên hệ 24 tháng
868 DS-2CD2021G1-IW Liên hệ 24 tháng
869 DS-2CD2021-IAX Liên hệ 24 tháng
870 DS-2CD1143G0-I Liên hệ 24 tháng
871 DS-2CD1043G0-I Liên hệ 24 tháng
872 DS-2CD1121-I Liên hệ 24 tháng
873 DS-2CD1021-I Liên hệ 24 tháng
874 DS-2CV2U24FD-IW Liên hệ 24 tháng
875 DS-2CV2U01EFD-IW Liên hệ 24 tháng
876 DS-2CV2Q21FD-IW Liên hệ 24 tháng
877 DS-B3100VN Liên hệ 24 tháng
878 DS-D3100VN Liên hệ 24 tháng
879 DS-2CE16F7T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
880 DS-2CE16F7T-IT Liên hệ 24 tháng
881 DS-2CE56F7T-ITM Liên hệ 24 tháng
882 DS-2CE38D8T-PIR Liên hệ 24 tháng
883 DS-2CE71D8T-PIRL Liên hệ 24 tháng
884 DS-2CE11D8T-PIRL Liên hệ 24 tháng
885 DS-2CE71H0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
886 DS-2CE12H0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
887 DS-2CE11H0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
888 DS-2CE71D0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
889 DS-2AE7232TI-A Liên hệ 24 tháng
890 DS-2AE4225TI-D Liên hệ 24 tháng
891 DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF Liên hệ 24 tháng
892 DS-2CE79U1T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
893 DS-2CE78U1T-IT3F Liên hệ 24 tháng
894 DS-2CE76U1T-ITMF Liên hệ 24 tháng
895 DS-2CE16U1T-IT3F Liên hệ 24 tháng
896 DS-2CE16U1T-ITF Liên hệ 24 tháng
897 DS-2CC52H1T-FITS Liên hệ 24 tháng
898 DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF Liên hệ 24 tháng
899 DS-2CE16H0T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
900 DS-2CE56H0T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
901 DS-2CE56H0T-IT3F Liên hệ 24 tháng
902 DS-2CE16H0T-IT5F Liên hệ 24 tháng
903 DS-2CE16H0T-IT3F Liên hệ 24 tháng
904 DS-2CE16H0T-ITPF Liên hệ 24 tháng
905 DS-2CE56F1T-ITP - Plastic Liên hệ 24 tháng
906 DS-2CE16F1T-ITP - Plastic Liên hệ 24 tháng
907 DS-2CC12D9T Liên hệ 24 tháng
908 DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF Liên hệ 24 tháng
909 DS-2CE19D3T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
910 DS-2CE76D3T-ITMF Liên hệ 24 tháng
911 DS-2CE16D3T-IT3F Liên hệ 24 tháng
912 DS-2CE16D3T-ITF Liên hệ 24 tháng
913 DS-2CE16D3T-I3F Liên hệ 24 tháng
914 DS-2CE16D3T-I3PF Liên hệ 24 tháng
915 DS-2CE16D0T-I3F Liên hệ 24 tháng
916 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
917 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
918 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
919 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
920 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
921 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
922 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
923 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
924 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
925 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
926 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
927 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
928 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
929 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
930 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
931 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
932 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
933 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
934 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
935 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
936 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
937 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
938 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
939 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
940 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
941 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
942 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
943 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
944 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
945 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
946 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
947 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
948 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
949 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
950 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
951 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
952 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
953 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
954 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
955 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
956 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
957 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
958 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
959 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
960 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
961 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
962 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
963 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
964 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
965 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
966 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
967 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
968 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
969 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
970 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
971 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
972 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
973 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
974 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
975 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
976 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
977 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
978 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
979 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
980 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
981 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
982 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
983 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
984 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
985 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
986 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
987 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
988 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.