Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Lắp Đặt Camera Bình Dương

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220W-AE3 14.450.000 VNĐ 24 thang
2 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A220IW-DE 21.750.000 VNĐ 24 thang
3 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-I 12.140.000 VNĐ 24 thang
4 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2155FWD-I 4.880.000 VNĐ 24 thang
5 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2125FHWD-I 4.910.000 VNĐ 24 thang
6 Camera IP Dome hồng ngoại 8 Megapixel HIKVISION DS-2CD2385FWD-I 7.640.000 VNĐ 24 thang
7 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2325FHWD-I 4.880.000 VNĐ 24 thang
8 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.660.000 VNĐ 24 thang
9 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1301-I 1.360.000 VNĐ 24 thang
10 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2620F-IZ 6.480.000 VNĐ 24 thang
11 Camera IP HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2620F-I 5.450.000 VNĐ 24 thang
12 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2055FWD-I 4.770.000 VNĐ 24 thang
13 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2042WD-I 4.300.000 VNĐ 24 thang
14 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2020F-I 2.660.000 VNĐ 24 thang
15 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T85FWD-I8 Liên hệ 24 thang
16 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T55FWD-I8 6.270.000 VNĐ 24 thang
17 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 5.580.000 VNĐ 24 thang
18 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T25FHWD-I8 5.590.000 VNĐ 24 thang
19 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8 4.800.000 VNĐ 24 thang
20 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1201-I5 1.790.000 VNĐ 24 thang
21 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1201-I3 Liên hệ 24 thang
22 Camera IP mini Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-IWS Liên hệ 24 thang
23 Camera IP mini Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-IW Liên hệ 24 thang
24 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2F42FWD-IWS Liên hệ 24 thang
25 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS Liên hệ 24 thang
26 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-IWS Liên hệ 24 tháng
27 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2020F-IW Liên hệ 24 thang
28 Camera IP Pinhole 1 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D14WD Liên hệ 24 tháng
29 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-I Liên hệ 24 tháng
30 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW1320SP 1.750.000 VNĐ 24 Tháng
31 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2320RP-VFS 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
32 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel J-TECH SHDP5637B2 1.750.000 VNĐ 12 Tháng
33 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel J-TECH SHD5637E 1.830.000 VNĐ 12 Tháng
34 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel J-TECH SHD5119E 2.000.000 VNĐ 12 Tháng
35 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel J-TECH SHDP5119E 2.150.000 VNĐ 12 Tháng
36 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2231TP-ZS-IRE6 Liên hệ 24 Tháng
37 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2231TP-VFS 4.896.000 VNĐ 24 Tháng
38 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431DP-AS 4.760.000 VNĐ 24 Tháng
39 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
40 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231DP-AS 4.335.000 VNĐ 24 Tháng
41 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
42 Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HFW4120DP Liên hệ 24 Tháng
43 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
44 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-N22D 3.066.000 VNĐ 12 Tháng
45 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1005KI 7.680.000 VNĐ 24 tháng
46 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
47 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2004MSN 12.460.000 VNĐ 12 Tháng
48 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
49 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-SN2004M 15.960.000 VNĐ 12 Tháng
50 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
51 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KX-3004AN 3.486.000 VNĐ 12 Tháng
52 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
53 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3004A 3.780.000 VNĐ 12 Tháng
54 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
55 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KR-N30DV 4.186.000 VNĐ 12 Tháng
56 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
57 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KX-3004MSN 8.540.000 VNĐ 12 Tháng
58 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
59 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-N4002A 4.550.000 VNĐ 12 Tháng
60 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
61 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KH-N8002 6.300.000 VNĐ 12 Tháng
62 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
63 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-N80D 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
64 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
65 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2004iA 3.780.000 VNĐ 12 Tháng
66 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
67 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-N20iLD 5.110.000 VNĐ 12 Tháng
68 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
69 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KX-8002iN 5.726.000 VNĐ 12 Tháng
70 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
71 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KH-N8002i 6.874.000 VNĐ 12 Tháng
72 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
73 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-Ni80D 8.400.000 VNĐ 12 Tháng
74 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
75 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SN20LDM 20.860.000 VNĐ 12 Tháng
76 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
77 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KH-SN3004M 13.860.000 VNĐ 12 Tháng
78 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
79 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KR-SN30LDM 18.060.000 VNĐ 12 Tháng
80 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
81 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-N4004M 7.840.000 VNĐ 12 Tháng
82 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
83 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KR-N40LDM 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
84 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
85 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KX-8004iMN 8.820.000 VNĐ 12 Tháng
86 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
87 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KH-N8004iM 626.000 VNĐ 12 Tháng
88 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
89 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel KBVISION KR-Ni80LDM 2.670.000 VNĐ 12 Tháng
90 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-4004iMN 7.140.000 VNĐ 12 Tháng
91 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KH-N4004iM 8.680.000 VNĐ 12 Tháng
92 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KR-Ni40LDM 9.940.000 VNĐ 12 Tháng
93 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel KBVISION KX-0504FN 5.180.000 VNĐ 12 Tháng
94 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel KBVISION KH-FN0504 6.860.000 VNĐ 12 Tháng
95 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
96 Camera IP Dome 5.0 Megapixel KBVISION KR-FN05D 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
97 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel KBVISION KX-1204FN 17.920.000 VNĐ 12 Tháng
98 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
99 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12 Megapixel KBVISION KH-FN1204 20.860.000 VNĐ 12 Tháng
100 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel KBVISION KR-FN12LD 25.200.000 VNĐ 12 Tháng
101 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
102 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2404MNL 31.500.000 VNĐ 12 Tháng
103 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
104 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007PN 260.000 VNĐ 12 Tháng
105 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
106 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2007P 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
107 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
108 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8331EP-Z Liên hệ 24 Tháng
109 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z12S 11.340.000 VNĐ 12 Tháng
110 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
111 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
112 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8331EP-Z5 Liên hệ 24 Tháng
113 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007sPN 4.130.000 VNĐ 12 Tháng
114 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
115 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8231EP-Z5 13.345.000 VNĐ 24 Tháng
116 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2007Ps 4.760.000 VNĐ 12 Tháng
117 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04S 6.860.000 VNĐ 12 Tháng
118 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW8231EP-Z 12.750.000 VNĐ 24 Tháng
119 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
120 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007IRPN 5.250.000 VNĐ 12 Tháng
121 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
122 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5631EP-ZE 8.780.500 VNĐ 24 Tháng
123 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PN2007IR 6.090.000 VNĐ 12 Tháng
124 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
125 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04SiR 9.660.000 VNĐ 24 Tháng
126 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4830EP-S 5.865.000 VNĐ 24 Tháng
127 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
128 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
129 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1831EP 4.930.000 VNĐ 24 Tháng
130 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
131 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5431EP-Z 7.327.000 VNĐ 24 Tháng
132 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5231EP-ZE 7.335.500 VNĐ 24 Tháng
133 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
134 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW5231EP-Z 6.902.000 VNĐ 24 Tháng
135 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
136 Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4631EP-SE 5.270.000 VNĐ 24 Tháng
137 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
138 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
139 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431EP-SE 4.760.000 VNĐ 24 Tháng
140 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
141 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231EP-SE 4.335.000 VNĐ 24 Tháng
142 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
143 Camera IP hồng ngoại 4G 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 6.290.000 VNĐ 24 Tháng
144 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
145 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230MP-AS-I2 2.805.000 VNĐ 24 Tháng
146 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
147 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230MP-S-I2 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
148 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
149 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1220MP-AS-I2 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
150 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
151 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1220MP-S-I2 2.295.000 VNĐ 24 Tháng
152 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
153 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1531SP 3.230.000 VNĐ 24 Tháng
154 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
155 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4431SP 4.046.000 VNĐ 24 Tháng
156 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1431SP 2.890.000 VNĐ 24 Tháng
157 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
158 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1430SP 2.465.000 VNĐ 24 Tháng
159 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
160 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
161 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP 2.040.000 VNĐ 24 Tháng
162 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
163 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW4231SP 3.842.000 VNĐ 24 Tháng
164 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1231SP 2.805.000 VNĐ 24 Tháng
165 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
166 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230SP 2.040.000 VNĐ 24 Tháng
167 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
168 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1220SP 1.921.000 VNĐ 24 Tháng
169 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
170 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
171 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1230SP-L 1.615.000 VNĐ 24 Tháng
172 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
173 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW1120SP-W 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
174 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
175 Camera IP không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-K35A 2.180.000 VNĐ 24 Tháng
176 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-K35P 2.771.000 VNĐ 24 Tháng
177 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-K15P 2.099.500 VNĐ 24 Tháng
178 Camera IP không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-C35P 1.955.000 VNĐ 24 Tháng
179 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-C15P 1.666.000 VNĐ 24 Tháng
180 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C22P 1.734.000 VNĐ 24 Tháng
181 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C12P 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
182 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204T-GN-W 6.936.000 VNĐ 24 Tháng
183 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z12S 11.340.000 VNĐ 12 Tháng
184 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 970.000 VNĐ 24 Tháng
185 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007sPN 4.130.000 VNĐ 12 Tháng
186 Camera IP hồng ngoại không dây 2 Megapixel DAHUA DH-IPC-C26EP 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
187 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KH-N2007Ps 4.760.000 VNĐ 12 Tháng
188 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3 1.010.000 VNĐ 24 Tháng
189 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04S 6.860.000 VNĐ 12 Tháng
190 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5 1.170.000 VNĐ 24 Tháng
191 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1320EP-W 2.652.000 VNĐ 24 Tháng
192 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2007IRPN 5.250.000 VNĐ 12 Tháng
193 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 1.520.000 VNĐ 24 Tháng
194 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 1.600.000 VNĐ 24 Tháng
195 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PN2007IR 6.090.000 VNĐ 12 Tháng
196 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1120EP-W 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
197 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04SiR 9.660.000 VNĐ 12 Tháng
198 Camera IP Speed Dome hồng ngoại không dây 2 Megapixel SmartZ SCD2029 5.750.000 VNĐ 24 Tháng
199 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SP20Z04SiR 9.660.000 VNĐ 24 Tháng
200 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-A15P 2.966.500 VNĐ 24 Tháng
201 Camera Hikvision DS-2CD2443G0-IW Liên hệ 24 tháng
202 Camera IP hồng ngoại không dây SmartZ SCX1001 1.150.000 VNĐ 24 Tháng
203 Camera DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC 4.040.000 VNĐ 24 tháng
204 Camera IP không dây FOSCAM C1 Lite 1.050.000 VNĐ 24 Tháng
205 Camera DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2.350.000 VNĐ 24 tháng
206 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM Fosbaby 2.535.000 VNĐ 24 Tháng
207 Camera DS-2CE16H8T-IT 5MP ULTRA LOW LIGHT 2.810.000 VNĐ 24 tháng
208 Camera IP hồng ngoại không dây FOSCAM R2 3.874.000 VNĐ 24 Tháng
209 Camera DS-2CE16H8T-IT1 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
210 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM FI9826P 3.874.000 VNĐ 24 Tháng
211 Camera DS-2CE16H8T-IT3 5MP ULTRA LOW LIGHT SERIES 3.160.000 VNĐ 24 tháng
212 Camera DS-2CE16H8T-IT5 5MP ULTRA LOW LIGHT SERIES Liên hệ 24 tháng
213 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM FI9821P 2.132.000 VNĐ 24 Tháng
214 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
215 Camera DS-2CE57H8T-VPIT 5MP ULTRA LOW LIGHT SERIES Liên hệ 24 tháng
216 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1500EMP-A Liên hệ 24 Tháng
217 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5 Liên hệ 24 Tháng
218 DS-2CE76H8T-ITM 5MP ULTRA LOW LIGHT ADD TO WISHLIST Liên hệ 24 tháng
219 Camera IP HD hồng ngoại không dây FOSCAM FI9816P 1.872.000 VNĐ 24 Tháng
220 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200EMP-A-S4 Liên hệ 24 Tháng
221 Camera DS-2CE78H8T-IT3 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
222 Camera DS-2CE78H8T-IT1 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
223 Camera IP hồng ngoại không dây FOSCAM FI8918W 1.050.000 VNĐ 24 Tháng
224 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-S4 Liên hệ 24 Tháng
225 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
226 Camera DS-2CE19H8T-IT3Z 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
227 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR Liên hệ 24 Tháng
228 Camera DS-2CE79H8T-IT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
229 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6C131I-HC 11.730.000 VNĐ 24 Tháng
230 Camera DS-2CE56H8T-ITZ TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
231 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2 820.000 VNĐ 24 Tháng
232 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6C225I-HC 11.730.000 VNĐ 24 Tháng
233 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
234 Camera DS-2CE56H8T-AITZ TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
235 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
236 CameraDS-2CE59H8T-VPIT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
237 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD59225I-HC 11.152.000 VNĐ 24 Tháng
238 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IR Liên hệ 24 Tháng
239 Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD49225I-HC 9.775.000 VNĐ 24 Tháng
240 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRM Liên hệ 24 Tháng
241 Camera DS-2CE59H8T-AVPIT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
242 Camera Speed Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA SD42C212I-HC 7.310.000 VNĐ 24 Tháng
243 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 1.290.000 VNĐ 24 Tháng
244 Camera HDCVI Speed Dome 2.0 Megapixel DAHUA SD42212I-HC 6.970.000 VNĐ 24 Tháng
245 Camera DS-2CE5AH8T-VPIT3Z TVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
246 Camera Fisheye HDCVI 4.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-EB2401P 3.485.000 VNĐ 24 Tháng
247 Camera DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZTVI 5MP ULTRA LOW LIGHT Liên hệ 24 tháng
248 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-X 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
249 Camera DS-2CE10DFT-F TVI 2 MP FULL TIME COLOR Liên hệ 24 tháng
250 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel EBITCAM E2 2.042.500 VNĐ 24 Tháng
251 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDBW3231EP-Z 5.916.000 VNĐ 24 Tháng
252 Camera DS-2CE72DFT-F TVI 2 MP FULL TIME COLOR TURRET Liên hệ 24 tháng
253 Camera DS-2CE12DFT-F TVI 2 MP FULL TIME COLOR Liên hệ 24 tháng
254 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN10S-W 980.000 VNĐ 24 Tháng
255 Camera Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW2249TP-A 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
256 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8 46.810.000 VNĐ 24 tháng
257 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8 63.980.000 VNĐ 24 tháng
258 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 4.1 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1400EP 1.547.000 VNĐ 24 Tháng
259 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16 64.770.000 VNĐ 24 tháng
260 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN10-W 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
261 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
262 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16 104.990.000 VNĐ 24 tháng
263 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
264 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16 116.130.000 VNĐ 24 tháng
265 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN13-W 1.540.000 VNĐ 24 Tháng
266 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HDBW2231EP 2.227.000 VNĐ 24 Tháng
267 Camera IP hồng ngoại không dây eView MRBN20-W 1.680.000 VNĐ 24 Tháng
268 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
269 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
270 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16 181.680.000 VNĐ 24 tháng
271 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel J-TECH HD6605B 1.610.000 VNĐ 24 Tháng
272 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2AE4223TI-D Liên hệ 24 Tháng
273 Đầu ghi hinh IP iVMS 16 kênh Hikvision Blazer Express/16/8P 46.970.000 VNĐ 24 tháng
274 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel J-TECH HD6602B 952.000 VNĐ 24 Tháng
275 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION Blazer Express/32 70.490.000 VNĐ 24 tháng
276 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel J-TECH HD6600B 980.000 VNĐ 24 Tháng
277 Bàn phím điều khiển camera Speed Dome và đầu ghi hình HIKVISION DS-1006KI 8.180.000 VNĐ 24 tháng
278 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel J-TECH HD5500 890.000 VNĐ 24 Tháng
279 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI 30.680.000 VNĐ 24 tháng
280 Camera IP Speed Dome hồng ngoại Hikvision DS-2DF8236I-AELW Liên hệ 24 tháng
281 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1230EP 1.513.000 VNĐ 24 Tháng
282 DS-2DF8836IX-AELW Liên hệ 24 tháng
283 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDPW1200RP-S3 782.000 VNĐ 24 Tháng
284 Camera IP Speed Dome hồng ngoại Hikvision DS-2DE7120IW-AE Liên hệ 24 tháng
285 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW2401EMP 2.167.500 VNĐ 24 Tháng
286 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220IW-DE Liên hệ 24 tháng
287 Camera IP Zoom quay quét Hikvision DS-2DE4215W-DE3 trong nhà Liên hệ 24 tháng
288 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1400EMP 1.402.500 VNĐ 24 Tháng
289 Camera IP hồng ngoại không dây VANTECH VT-6300A 880.000 VNĐ 24 Tháng
290 CAMERA IP HIKVISION DS-2PT3326IZ-DE3 NHÌN 360 ĐỘ Liên hệ 24 tháng
291 Camera IP toàn cảnh PTZ Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3 Liên hệ 24 tháng
292 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HDW2231EMP 2.108.000 VNĐ 24 Tháng
293 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1230EMP-A 1.445.000 VNĐ 24 Tháng
294 CAMERA IP HỒNG NGOẠI 2.0MP HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZS Liên hệ 24 tháng
295 Camera Dome HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200EMP-S3 1.105.000 VNĐ 24 Tháng
296 Camera IP ống kính hồng ngoại 8MP Hikvision DS-2CD2T35FWD-I8 Liên hệ 24 tháng
297 Camera IP SpeedDome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8336IV-AEL Liên hệ 24 Tháng
298 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1100EMP-A 100.300 VNĐ 24 Tháng
299 Camera IP 3MP Hikvision DS-2CD2335FWD-I Liên hệ 24 tháng
300 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1100EMH 884.000 VNĐ 24 Tháng
301 Camera IP Dome Hikvision DS-2CD2135FWD-I H.265+ Liên hệ 24 tháng
302 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1500MP Liên hệ 24 Tháng
303 Camera IP dome hồng ngoại Hikvision DS-2CD2125FWD-I Liên hệ 24 tháng
304 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1400MP 1.275.000 VNĐ 24 Tháng
305 CAMERA DOME IP HIKVISION DS-2CD2035FWD-I Liên hệ 24 tháng
306 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1400RP 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
307 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2743G0-IZS Liên hệ 24 tháng
308 Camera HDCVI Dome hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HDW2231SP 1.949.900 VNĐ 24 Tháng
309 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G0-IZS Liên hệ 24 tháng
310 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1230MP 1.156.000 VNĐ 24 Tháng
311 Camera hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8 Liên hệ 24 tháng
312 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1230SLP 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
313 Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T23G0-I8 Liên hệ 24 tháng
314 Camera Dome CVI/TVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200MP-S3 782.000 VNĐ 24 Tháng
315 Camera Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2143G0-IS Liên hệ 24 tháng
316 Camera Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2123G0-I Liên hệ 24 tháng
317 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200SLP-S3 731.000 VNĐ 24 Tháng
318 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1200RP-S3 697.000 VNĐ 24 Tháng
319 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-IS Liên hệ 24 tháng
320 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1000MP-S3 578.000 VNĐ 24 Tháng
321 CAMERA IP DOME HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS Liên hệ 24 tháng
322 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel EBITCAM E2 1.634.000 VNĐ 24 Tháng
323 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2043G0-I Liên hệ 24 tháng
324 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-X 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
325 Camera IP ống kính hồng ngoại Hikvision DS-2CD2023G0-I Liên hệ 24 tháng
326 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2 820.000 VNĐ 24 Tháng
327 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T21G0-I Liên hệ 24 tháng
328 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel QUESTEK QOB-922IP 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
329 Camera IP chuẩn nén H.265+ Dome Hikvision DS-2CD2321G0-I/NF Liên hệ 24 tháng
330 Camera IP hồng ngoại không dây QUESTEK QOB-921IP 1.080.000 VNĐ 24 Tháng
331 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-IS Liên hệ 24 tháng
332 Camera IP hồng ngoại không dây QUESTEK QOB-905HW Liên hệ 24 Tháng
333 Camera IP HD Dome hồng ngoại 2.0 MP HIKVISION DS-2CD1321-I Liên hệ 24 tháng
334 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-I Liên hệ 24 tháng
335 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q01EFD-IW 1.296.000 VNĐ 24 Tháng
336 Camera IP HD hồng ngoại 2.0 MP HIKVISION DS-2CD1221-I3 Liên hệ 24 tháng
337 Camera IP hồng ngoại Hikvision DS-2CD2455FWD-IW chuẩn nén H.265+ Liên hệ 24 tháng
338 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW 2.360.000 VNĐ 24 Tháng
339 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1002-I (1.0MP) Liên hệ 24 tháng
340 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A12P 1.853.000 VNĐ 24 Tháng
341 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2Q10FD-IW Liên hệ 24 tháng
342 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A22P 2.363.000 VNĐ 24 Tháng
343 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW Liên hệ 24 tháng
344 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EZVIZ CS-CV206 784.000 VNĐ 24 Tháng
345 Camera IP không dây HikVision DS-2CD2420F-IW 2.0MP Liên hệ 24 tháng
346 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV206 1080P 1.246.000 VNĐ 24 Tháng
347 Camera IP Cube Wifi 2MP Hikvision DS-2CV2U21FD-IW Liên hệ 24 tháng
348 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EZVIZ CS-CV246 861.000 VNĐ 24 Tháng
349 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2U01EFD-IW Liên hệ 24 tháng
350 CAMERA HDTVI PTZ HIKVISION DS-2AE5223TI-A Liên hệ 24 tháng
351 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV246 1080P 1.358.000 VNĐ 24 Tháng
352 DS-2AE4215T-D3 HD1080P TURBO 4-INCH SPEED DOME Liên hệ 24 tháng
353 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ CS-CV248 2.044.000 VNĐ 24 Tháng
354 CAMERA HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D0T-IRE Liên hệ 24 tháng
355 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel KBVISION KX-H10PWN 1.560.000 VNĐ 24 Tháng
356 Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-T1A21P 595.999 VNĐ 24 Tháng
357 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP Liên hệ 24 tháng
358 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IT3E Full HD Liên hệ 24 tháng
359 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-WL5 Liên hệ 24 tháng
360 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-WL3 Liên hệ 24 tháng
361 DS-2CE16D0T-VFIR3E CAMERA HD-TVI 2MP CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC Liên hệ 24 tháng
362 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3E Liên hệ 24 tháng
363 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
364 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
365 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
366 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
367 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
368 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-H20PWN 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
369 CAMERA DOME HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE56D8T-ITME Liên hệ 24 tháng
370 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel EBITCAM E2 820.000 VNĐ 24 Tháng
371 CAMERA HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE16D8T-IT Liên hệ 24 tháng
372 Camera chuyên dụng cho ATM, thang máy DAHUA HAC-HDW1200LP-S3 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
373 CAMERA HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE16D8T-ITE Liên hệ 24 tháng
374 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EBITCAM E2-X 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
375 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E Liên hệ 24 tháng
376 Camera IP hồng ngoại không dây VANTECH VT-6300B 990.000 VNĐ 24 Tháng
377 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3 Liên hệ 24 tháng
378 Camera IP hồng ngoại không dây VANTECH VT-6300C 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
379 CAMERA HDTVI 2MP STARLIGHT HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E Liên hệ 24 tháng
380 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP-W 2.652.000 VNĐ 24 Tháng
381 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5 Liên hệ 24 tháng
382 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
383 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2.296.000 VNĐ 24 Tháng
384 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
385 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2443G0-IW 3.360.000 VNĐ 24 Tháng
386 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-IT3E Liên hệ 24 tháng
387 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2463G0-IW 4.008.000 VNĐ 24 Tháng
388 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC52D9T-IT3E Liên hệ 24 tháng
389 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel YOOSEE DM-S5-130 Liên hệ 24 Tháng
390 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-AIT3ZE 5.940.000 VNĐ 24 tháng
391 Camera IP không dây hồng ngoại 1.0 Megapixel YOOSEE DM-S5-100 Liên hệ 24 Tháng
392 Camera HD-TVI Dome Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE Liên hệ 24 tháng
393 CAMERA HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH Liên hệ 24 tháng
394 Camera IP HD không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel YOOSEE HX-S4-200 Liên hệ 24 Tháng
395 Camera IP HD không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel YOOSEE HX-S4-130 Liên hệ 24 Tháng
396 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HUM3201BP 2.295.000 VNĐ 24 Tháng
397 CAMERA TURBO HD HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM Liên hệ 24 tháng
398 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F1T-ITP Liên hệ 24 tháng
399 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HUM1220AP-W-PIR 2.014.500 VNĐ 24 Tháng
400 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP Liên hệ 24 tháng
401 Camera IP HD không dây hồng ngoại 1.0 Megapixel YOOSEE HX-S4-100 860.000 VNĐ 24 Tháng
402 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT Liên hệ 24 tháng
403 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HUM1220AP-PIR 1.802.000 VNĐ 24 Tháng
404 CAMERA TURBO HD HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3 Liên hệ 24 tháng
405 Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-PIR 1.105.000 VNĐ 24 Tháng
406 Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR 1.564.000 VNĐ 24 Tháng
407 Camera IP HD không dây hồng ngoại 1.0 Megapixel YOOSEE HX-S4-100 860.000 VNĐ 24 Tháng
408 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 Liên hệ 24 tháng
409 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5 Liên hệ 24 tháng
410 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW2249TP-I8-A 2.805.000 VNĐ 24 Tháng
411 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H1T-ITM Liên hệ 24 tháng
412 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z 5.916.000 VNĐ 24 Tháng
413 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H1T-IT Liên hệ 24 tháng
414 Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW2249EP-A 2.389.999 VNĐ 24 Tháng
415 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231EP 2.142.000 VNĐ 24 Tháng
416 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3 Liên hệ 24 tháng
417 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 3.842.000 VNĐ 24 Tháng
418 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megpixel HIKVISION DS-2CE16H1T-IT5 Liên hệ 24 tháng
419 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 2.303.500 VNĐ 24 Tháng
420 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
421 CAMERA HDTVI 5MP HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
422 Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6 2.082.500 VNĐ 24 Tháng
423 Camera HD-TVI DS-2CE52H1T-FITS Liên hệ 24 tháng
424 Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500DP 1.725.500 VNĐ 24 Tháng
425 Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IR Liên hệ 24 tháng
426 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DH-HAC-HFW2401D 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
427 CAMERA HD-TVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP Liên hệ 24 tháng
428 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400DP 1.606.500 VNĐ 24 Tháng
429 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231DP 2.295.000 VNĐ 24 Tháng
430 Camera HDCVI 2.0 Megapixel hồng ngoại DAHUA HAC-HFW2221DP 2.235.500 VNĐ 24 Tháng
431 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230DP 1.547.000 VNĐ 24 Tháng
432 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200DP-S3 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
433 Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1100DP 1.020.000 VNĐ 24 Tháng
434 Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TLP 1.300.500 VNĐ 24 Tháng
435 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TLP-A 1.445.000 VNĐ 24 Tháng
436 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TLP 1.224.000 VNĐ 24 Tháng
437 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S4 1.079.500 VNĐ 24 Tháng
438 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4 867.000 VNĐ 24 Tháng
439 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P 756.500 VNĐ 24 Tháng
440 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P 595.000 VNĐ 24 Tháng
441 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400RP 1.122.000 VNĐ 24 Tháng
442 Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-LC1220T-TH Liên hệ 24 Tháng
443 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TP 1.275.000 VNĐ 24 Tháng
444 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TP-A 1.368.500 VNĐ 24 Tháng
445 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2401IRPW 1.380.000 VNĐ 24 Tháng
446 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2421IRPW 1.890.000 VNĐ 24 Tháng
447 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT2001IRPW 1.890.000 VNĐ 24 Tháng
448 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT2021IRPW 2.520.000 VNĐ 24 Tháng
449 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2420IRPW 2.460.000 VNĐ 24 Tháng
450 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2443IRPW 3.585.000 VNĐ 24 Tháng
451 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRPW 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
452 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2020IRPW 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
453 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW 3.090.000 VNĐ 24 Tháng
454 Camera IP hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2010IRP3 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
455 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP/D 1.650.000 VNĐ 24 Tháng
456 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2221IRP3 2.520.000 VNĐ 24 Tháng
457 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2221IRA3 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
458 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP 2.520.000 VNĐ 24 Tháng
459 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2043IRP/D 2.775.000 VNĐ 24 Tháng
460 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2621VF-IRAZ3 5.610.000 VNĐ 24 Tháng
461 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230TP 1.224.000 VNĐ 24 Tháng
462 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-A-S4 1.011.500 VNĐ 24 Tháng
463 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2223IRP8 4.290.000 VNĐ 24 Tháng
464 Camera HDCVI hồng ngoại IoT 2.0 Megapixel DAHUA HAC-LC1200SL-W Liên hệ 24 Tháng
465 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2220IRPH8 5.160.000 VNĐ 24 Tháng
466 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230SLP 1.156.000 VNĐ 24 Tháng
467 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2242IRP8 3.650.000 VNĐ 24 Tháng
468 Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400SP 1.402.500 VNĐ 24 Tháng
469 Camera HDCVI hồng ngoại 2.1 Megapixel DAHUA HAC-HFW2231SP 2.108.000 VNĐ 24 Tháng
470 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2243IRP8 4.530.000 VNĐ 24 Tháng
471 Camera IP hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-2252IRPH8 5.790.000 VNĐ 24 Tháng
472 Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230SP 1.300.500 VNĐ 24 Tháng
473 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2283IRP8 6.300.000 VNĐ 24 Tháng
474 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200SP-S3 918.000 VNĐ 24 Tháng
475 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2623IRAZ5 7.440.000 VNĐ 24 Tháng
476 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2620IRAHZ5 8.625.000 VNĐ 24 Tháng
477 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2643IRAZ5 8.130.000 VNĐ 24 Tháng
478 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2683IRAZ5 9.885.000 VNĐ 24 Tháng
479 Camera IP HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2652IRAHZ5 10.515.000 VNĐ 24 Tháng
480 Camera HDCVI/HDTVI/AHD/Analog hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1000SP-S3 629.000 VNĐ 24 Tháng
481 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5285VF-IRAZ5 21.975.000 VNĐ 24 Tháng
482 Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ5 16.935.000 VNĐ 24 Tháng
483 Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ10 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
484 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ5 18.150.000 VNĐ 24 Tháng
485 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ10 20.100.000 VNĐ 24 Tháng
486 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4226IRAZ5 19.455.000 VNĐ 24 Tháng
487 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-DF4226IRZ3 11.895.000 VNĐ 24 Tháng
488 Camera IP hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-4224VF-IRZ12 16.935.000 VNĐ 24 Tháng
489 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4226IRAZ10 21.345.000 VNĐ 24 Tháng
490 Camera IP hồng ngoại 3 Megapixel HDPARAGON HDS-4235VF-IRZ10 20.970.000 VNĐ 24 Tháng
491 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4026IRZ5 27.645.000 VNĐ 24 Tháng
492 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4026IRZ12 32.685.000 VNĐ 24 Tháng
493 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4626IRZ5 23.865.000 VNĐ 24 Tháng
494 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR4626IRZ5 23.865.000 VNĐ 24 Tháng
495 Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3220IR-A 21.480.000 VNĐ 24 Tháng
496 Camera IP PTZ hồng ngoại 3.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3320IR-A 23.865.000 VNĐ 24 Tháng
497 Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT9523IR-AE 52.260.000 VNĐ 24 Tháng
498 Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT9832IR-AP 196.800.000 VNĐ 24 Tháng
499 Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2235D-50 251.865.000 VNĐ 24 Tháng
500 Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L8 320.430.000 VNĐ 24 Tháng
501 Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L25 365.760.000 VNĐ 24 Tháng
502 Camera IP chống cháy nổ 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6222IRA 79.905.000 VNĐ 24 Tháng
503 Camera IP chống cháy nổ và ăn mòn HDPARAGON HDS-EX6222IRA/AC 87.525.000 VNĐ 24 Tháng
504 Camera IP chống ăn mòn muối biển 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX 35.265.000 VNĐ 24 Tháng
505 Camera IP hồng ngoại chống ăn mòn muối biển 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX-IR5 43.635.000 VNĐ 24 Tháng
506 Camera IP hồng ngoại chống ăn mòn muối biển 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX-IR7 46.590.000 VNĐ 24 Tháng
507 Camera IP đếm người HDPARAGON HDS-6810F-IV/C 2.655.000 VNĐ 24 Tháng
508 Camera IP nhận diện so sánh dữ liệu khuôn mặt hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-8426G0/F 59.820.000 VNĐ 24 Tháng
509 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2721VF-IRZ3 5.415.000 VNĐ 24 Tháng
510 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2721VF-IRAZ3 5.730.000 VNĐ 24 Tháng
511 Camera IP Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-41C5VF-IRZ3 28.905.000 VNĐ 24 Tháng
512 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2123IRA 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
513 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2123IRA 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
514 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2143IRP 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
515 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2143IRA 4.095.000 VNĐ 24 Tháng
516 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2183IRP 5.160.000 VNĐ 24 Tháng
517 Camera IP Dome hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-2152IRPH 5.160.000 VNĐ 24 Tháng
518 Camera IP Dome hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-2152IRAH 5.415.000 VNĐ 24 Tháng
519 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2723IRAZ3 7.440.000 VNĐ 24 Tháng
520 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2743IRAZ3 8.130.000 VNĐ 24 Tháng
521 Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2783IRAZ3 9.885.000 VNĐ 24 Tháng
522 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2720IRAHZ3 8.685.000 VNĐ 24 Tháng
523 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixle HDPARAGON HDS-2752IRAHZ5 10.515.000 VNĐ 24 Tháng
524 Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-DF4126IRZ3 11.895.000 VNĐ 24 Tháng
525 Camera IP Dome hồng ngoại HDPARAGON HDS-5126VF-IRAZ3 13.785.000 VNĐ 24 Tháng
526 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5185VF-IRAZ3 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
527 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5585VF-IRAZ3 23.235.000 VNĐ 24 Tháng
528 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5526VF-IRAZ5 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
529 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5526VF-IRAHZ5 20.700.000 VNĐ 24 Tháng
530 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-5526VF-IRAHZ10 22.650.000 VNĐ 24 Tháng
531 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2543IRP 4.530.000 VNĐ 24 Tháng
532 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2543IRA 4.785.000 VNĐ 24 Tháng
533 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5 Megapixel HDPARAGON HDS-785FI-360AH 11.460.000 VNĐ 24 Tháng
534 Camera IP toàn cảnh 360º 5 Megapixel HDPARAGON HDS-785FI-360PH 11.220.000 VNĐ 24 Tháng
535 Camera IP toàn cảnh 360º hồng ngoại 12 Megapixel HDPARAGON HDS-792FI-360P 23.295.000 VNĐ 24 Tháng
536 Camera IP toàn cảnh 180º 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA6986-DN 40.245.000 VNĐ 24 Tháng
537 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5204IR-A 6.240.000 VNĐ 24 Tháng
538 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215IR-A 13.785.000 VNĐ 24 Tháng
539 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5204IR-A/H 5.550.000 VNĐ 24 Tháng
540 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5404IR-A/H 6.000.000 VNĐ 24 Tháng
541 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3326IRZ1 15.675.000 VNĐ 24 Tháng
542 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215H-DN 10.005.000 VNĐ 24 Tháng
543 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225H-DN 12.525.000 VNĐ 24 Tháng
544 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5220H-DN 13.350.000 VNĐ 24 Tháng
545 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225-A3 32.685.000 VNĐ 24 Tháng
546 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A 43.380.000 VNĐ 24 Tháng
547 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
548 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A3 43.380.000 VNĐ 24 Tháng
549 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
550 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225-DN 37.725.000 VNĐ 24 Tháng
551 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
552 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7222IR-A 19.710.000 VNĐ 24 Tháng
553 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
554 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7225IR-A/H 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
555 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
556 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7232IR-A 20 VNĐ 24 Tháng
557 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
558 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7230IR-A 25.050.000 VNĐ 24 Tháng
559 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
560 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7430IR-A 34.575.000 VNĐ 24 Tháng
561 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
562 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Megapixel HDPARAGON HDS-PT7530IR-A 37.725.000 VNĐ 24 Tháng
563 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
564 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A/D 15.675.000 VNĐ 24 Tháng
565 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
566 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A 18.825.000 VNĐ 24 Tháng
567 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225IR-A 36.465.000 VNĐ 24 Tháng
568 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
569 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6236IR-A 47.160.000 VNĐ 24 Tháng
570 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
571 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8225IR-A 42.120.000 VNĐ 24 Tháng
572 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8236IR-A 56.610.000 VNĐ 24 Tháng
573 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
574 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8250IR-A 100.680.000 VNĐ 24 Tháng
575 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
576 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8436IR-A 57.870.000 VNĐ 24 Tháng
577 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836IR-A 90.615.000 VNĐ 24 Tháng
578 Camera IP Speed Dome hồng ngoại HD Darkfighter Ultra-low light. 91.305.000 VNĐ 24 Tháng
579 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8436LIR-A 97.590.000 VNĐ 24 Tháng
580 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836LIR-A 129.705.000 VNĐ 24 Tháng
581 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8250LIR-A 138.465.000 VNĐ 24 Tháng
582 Camera IP Speed Dome chống ăn mòn muối biển 2 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6223-PTZ 71.715.000 VNĐ 24 Tháng
583 Camera IP Speed Dome chống cháy nổ 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6223-PTZ 206.475.000 VNĐ 24 Tháng
584 Camera IP Speed Dome chống cháy nổ 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6223-PTZ 206.475.000 VNĐ 24 Tháng
585 Camera IP Speed Dome cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM4035D-25 272.010.000 VNĐ 24 Tháng
586 Camera IP Speed Dome cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM4035D-50 302.250.000 VNĐ 24 Tháng
587 Camera IP toàn cảnh 180º 8.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA0818-I 173.100.000 VNĐ 24 Tháng
588 Camera IP toàn cảnh 360º 16.0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA1636-IRZ 210.870.000 VNĐ 24 Tháng
589 Camera tiandy - IP TC-NCL214S 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
590 Camera tiandy - IP TC-NCL214C 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
591 Camera tiandy - IP TC-NCL214 2.300.000 VNĐ 24 Tháng
592 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW4231FP-AS 4.250.000 VNĐ 24 Tháng
593 Camera IP Fisheye 5.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-EB5531P 5.950.000 VNĐ 24 Tháng
594 Camera IP Fisheye hồng ngoại 12 Megapixel DAHUA DH-IPC-EBW81230P Liên hệ 24 Tháng
595 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204T-GN 6.715.000 VNĐ 24 Tháng
596 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel DAHUA SD42212T-HN 9.248.000 VNĐ 24 Tháng
597 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD49225T-HN 12.444.000 VNĐ 24 Tháng
598 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD59225U-HNI 15.895.000 VNĐ 24 Tháng
599 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA SD59131U-HNI 15.895.000 VNĐ 24 Tháng
600 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA SD59430U-HNI 26.350.000 VNĐ 24 Tháng
601 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6C225U-HNI 17.442.000 VNĐ 24 Tháng
602 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA SD6C430U-HNI 29.240.000 VNĐ 24 Tháng
603 DS-2CD2145FWD-I Liên hệ 24 tháng
604 DS-2CD2025FHWD-I Liên hệ 24 tháng
605 DS-2CD2623G0-IZS Liên hệ 24 tháng
606 DS-2CD2463G0-IW Liên hệ 24 tháng
607 DS-2CD2T43G0-I5 Liên hệ 24 tháng
608 DS-2CD2T23G0-I5 Liên hệ 24 tháng
609 DS-2CD2063G0-I Liên hệ 24 tháng
610 DS-2CD2T21G0-IS Liên hệ 24 tháng
611 DS-2CD2121G0-IWS(2AX) Liên hệ 24 tháng
612 DS-2CD2121G0-IW(2AX) Liên hệ 24 tháng
613 DS-2CD2121G0-IS(2AX) Liên hệ 24 tháng
614 DS-2CD2121G0-I(2AX) Liên hệ 24 tháng
615 DS-2CD2021G1-IW Liên hệ 24 tháng
616 DS-2CD2021-IAX Liên hệ 24 tháng
617 DS-2CD1143G0-I Liên hệ 24 tháng
618 DS-2CD1043G0-I Liên hệ 24 tháng
619 DS-2CD1121-I Liên hệ 24 tháng
620 DS-2CD1021-I Liên hệ 24 tháng
621 DS-2CV2U24FD-IW Liên hệ 24 tháng
622 DS-2CV2U01EFD-IW Liên hệ 24 tháng
623 DS-2CV2Q21FD-IW Liên hệ 24 tháng
624 DS-B3100VN Liên hệ 24 tháng
625 DS-D3100VN Liên hệ 24 tháng
626 DS-2CE16F7T-IT3Z Liên hệ 24 tháng
627 DS-2CE16F7T-IT Liên hệ 24 tháng
628 DS-2CE56F7T-ITM Liên hệ 24 tháng
629 DS-2CE38D8T-PIR Liên hệ 24 tháng
630 DS-2CE71D8T-PIRL Liên hệ 24 tháng
631 DS-2CE11D8T-PIRL Liên hệ 24 tháng
632 DS-2CE71H0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
633 DS-2CE12H0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
634 DS-2CE11H0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
635 DS-2CE71D0T-PIRL Liên hệ 24 tháng
636 DS-2AE7232TI-A Liên hệ 24 tháng
637 DS-2AE4225TI-D Liên hệ 24 tháng
638 DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF Liên hệ 24 tháng
639 DS-2CE79U1T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
640 DS-2CE78U1T-IT3F Liên hệ 24 tháng
641 DS-2CE76U1T-ITMF Liên hệ 24 tháng
642 DS-2CE16U1T-IT3F Liên hệ 24 tháng
643 DS-2CE16U1T-ITF Liên hệ 24 tháng
644 DS-2CC52H1T-FITS Liên hệ 24 tháng
645 DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF Liên hệ 24 tháng
646 DS-2CE16H0T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
647 DS-2CE56H0T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
648 DS-2CE56H0T-IT3F Liên hệ 24 tháng
649 DS-2CE16H0T-IT5F Liên hệ 24 tháng
650 DS-2CE16H0T-IT3F Liên hệ 24 tháng
651 DS-2CE16H0T-ITPF Liên hệ 24 tháng
652 DS-2CE56F1T-ITP - Plastic Liên hệ 24 tháng
653 DS-2CE16F1T-ITP - Plastic Liên hệ 24 tháng
654 DS-2CC12D9T Liên hệ 24 tháng
655 DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF Liên hệ 24 tháng
656 DS-2CE19D3T-IT3ZF Liên hệ 24 tháng
657 DS-2CE76D3T-ITMF Liên hệ 24 tháng
658 DS-2CE16D3T-IT3F Liên hệ 24 tháng
659 DS-2CE16D3T-ITF Liên hệ 24 tháng
660 DS-2CE16D3T-I3F Liên hệ 24 tháng
661 DS-2CE16D3T-I3PF Liên hệ 24 tháng
662 DS-2CE16D0T-I3F Liên hệ 24 tháng
663 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
664 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
665 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
666 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
667 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
668 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
669 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
670 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
671 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
672 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
673 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
674 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
675 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
676 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
677 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
678 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
679 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
680 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
681 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
682 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
683 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
684 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
685 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
686 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
687 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
688 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
689 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
690 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
691 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
692 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
693 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
694 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
695 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
696 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
697 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
698 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
699 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
700 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
701 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
702 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
703 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
704 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
705 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
706 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
707 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
708 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
709 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
710 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
711 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
712 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
713 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
714 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
715 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
716 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
717 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
718 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
719 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
720 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
721 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
722 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
723 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
724 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
725 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
726 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
727 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
728 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
729 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
730 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
731 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
732 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
733 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
734 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
735 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.